luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....  (Read: 71370 times - Reply: 46 comments)   
Aimee2500

Posts: 44 topics
Joined: 14/12/2552

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
« Thread Started on 3/12/2554 4:55:00 IP : 86.135.5.154 »
 

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....


ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ


LONG LIVE HIS MAJESTY THE KING BHUMIBOL ADULYADEJ


ด้วยเกล้าด้วยกระม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า Aim'ee V., Londodn

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
จำนวนข้อความทั้งหมด:  27
1
2
3
>
แสดงความคิดเห็น
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 1  « on 3/12/2554 13:10:00 IP : 58.11.234.222 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด   

จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย

ดุจถวายชัย ไชโย

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 2  « on 3/12/2554 18:00:00 IP : 58.11.210.34 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 


ความดีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ ผู้มีจิตไม่มืดบอดย่อมตระหนักรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งไม่จำเป็นเลยที่พระมหากษัตริย์อย่างพระองค์ต้องมาเหน็ดเหนื่อยถึงปานนี้

ถึงกระนั้น โลกธรรมก็เป็นโลกธรรมอยู่นั่นเอง ผู้ทรงความดีและคุณธรรมถึงเพียงนี้ก็ไม่พ้นโลกธรรม

ขอหมู่มารผู้ประสงค์ร้ายต่อพระองค์จงอย่าได้ช่อง และจงแพ้ภัยตนเองในที่สุด

ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งขวัญและหลักใจของชนชาวไทย รวมทั้งเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ทรงธรรมแก่ชาวโลกตราบนานเท่านาน เทอญ.

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 3  « on 3/12/2554 18:32:00 IP : 110.168.121.224 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..

ขอน้อมกราบบูชาพ่อของแผ่นดิน สาธุ สาธุ สาธุ _/\_

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
metha

Posts: 127 topics
Joined: 9/12/2552

ความคิดเห็นที่ 4  « on 3/12/2554 20:33:00 IP : 183.89.59.141 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 

ทำไมพระราชาไม่ทรงพัก...

เพราะท่าน "รัก" เราหนักหนา...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
อุบล

Posts: 26 topics
Joined: 27/2/2553

ความคิดเห็นที่ 5  « on 4/12/2554 15:22:00 IP : 210.86.222.41 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
Aimee2500

Posts: 44 topics
Joined: 14/12/2552

ความคิดเห็นที่ 6  « on 5/12/2555 5:27:00 IP : 94.10.247.250 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 


ทีฆายุโก โหตุ มหาราช

ธันวา วันพ่อ ก่อเกิดสุข สร้างเสริมลูก เผ่าไทย ขยายผล
ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ
งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน
ลูกทุกคน รักพ่อ พร้อมเทิดทูน ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ
ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส 
ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน ตราบสิ้นใจ ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม 
เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ไม่กลุ้มจิต สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม 
สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม ชาวโลกชม พ่อไทย จากใจจริง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนา

 

ทรงสถิตอยู่เป็นร่มโพธิ์ทองแก่พสกนิกรไทยตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า Aim'ee London

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 7  « on 5/12/2555 9:22:00 IP : 110.168.121.175 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
DRAGON

Posts: 3 topics
Joined: 20/5/2554

ความคิดเห็นที่ 8  « on 5/12/2555 14:26:00 IP : 124.120.32.219 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
metha

Posts: 127 topics
Joined: 9/12/2552

ความคิดเห็นที่ 9  « on 5/12/2555 15:07:00 IP : 171.7.38.81 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 


พระองค์เป็นหนึ่งในบุพการี ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้
พระหฤทัยใสประดุจเพชร
ขอเมล็ดพันธุ์แห่งความดีของพระองค์ แม้เพียงละอองธุลี
โปรดจงบังเกิดมีในดวงใจของคนไทยด้วยเทอญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
metha

Posts: 127 topics
Joined: 9/12/2552

ความคิดเห็นที่ 10  « on 5/12/2555 20:39:00 IP : 171.7.38.81 »   
Re: ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา.....
 


ภาพแห่งความประทับใจนี้ เป็นฝีมือของ
ช่างภาพมือดี คุณอาณัติ บุนนาค
ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว
และเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ถ่ายภาพในหลวง
ที่ปรากฏในหนังสือหลวงพ่อเกษมครบ ๑๐๐ ปี
"คิดไม่เป็น เย็นสบาย"
ภาพของท่านมีชีวิตชีวา และงดงามยิ่งจริงๆ
ขอประกาศคุณความดีของท่านผ่านเว็บหลวงปู่
มา ณ โอกาสนี้ครับ ....

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
2
3
>
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 25 Visits: 16,777,220 Today: 1,327 PageView/Month: 43,641