luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   ทีฆายุโกโหตุมหาราชา  (Read: 47797 times - Reply: 36 comments)   
Aimee2500

Posts: 44 topics
Joined: 14/12/2552

ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
« Thread Started on 5/12/2556 6:22:00 IP : 86.143.179.13 »
 

ทีฆายุโกโหตุมหาราชา

ทีฆายุโกโหตุมหาราชา

ทีฆายุโกโหตุมหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์

เป็นมื่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไป

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Aim’ee London

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
จำนวนข้อความทั้งหมด:  25
1
2
3
>
แสดงความคิดเห็น
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 1  « on 5/12/2556 8:26:00 IP : 171.101.183.219 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 


ขอบคุณหลาน Aimee ที่ช่วยตั้งกระทู้ถวายพระพรในหลวง

แม้จะอยู่ไกลถึงลอนดอน แต่หัวใจเป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์

กระทู้นี้จะได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และกล่าวคำถวายพระพร จากส่วนลึกในจิตใจของพวกเราทุก ๆ คนครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
คนแอบอ่าน

Posts: 3 topics
Joined: 21/7/2555

ความคิดเห็นที่ 2  « on 5/12/2556 9:18:00 IP : 180.183.65.205 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 


            ขออาราธนาเมตตาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช พระอริยสงฆ์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และ พลังแห่งความรักความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อองค์พ่อหลวง ดลบันดาล ให้พ่อหลวงทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า : คนแอบอ่าน

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
TANAIBIG

Posts: 1 topics
Joined: 7/12/2554

ความคิดเห็นที่ 3  « on 5/12/2556 12:20:00 IP : 171.7.248.74 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
DRAGON

Posts: 3 topics
Joined: 20/5/2554

ความคิดเห็นที่ 4  « on 5/12/2556 21:01:00 IP : 171.98.151.123 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 5  « on 15/12/2556 17:05:00 IP : 171.101.183.219 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 


ในโลกนี้ หากไม่นับพระพุทธเจ้า บุคคลที่จัดว่ายากจะพรรณนาคุณงามความดีให้หมดสิ้นได้นั้นมีอยู่บ้างไหมหนอ คำตอบก็คือ ในหลวงพระองค์นี้แหล่ะ

ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะสรุปพระคุณของพระองค์ท่าน เพราะด้วยความที่พระองค์ทรงปราชญ์เปรื่องทั้งเรื่องธรรมชาติของดิน เรื่องธรรมชาติและพลังงานจากน้ำ  ลม และไฟ (เช่น พลังงานจากแกสชีวภาพ) ทำให้พระองค์สามารถนำมาประยุกต์แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาราษฎร์ทั้งที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาในระยะยาวได้

และด้วยความที่พระองค์เป็นพระราชาผู้ทรงธรรม ดังนั้น พระองค์จึงเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งความรู้และพระจริยวัตรอันงดงาม คงไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดที่นั่งกับพื้นคุยกับประชาชนอย่างเป็นเรื่องปรกติ หรือสามารถนั่งจิบน้ำดื่มด้วยถ้วยที่ไม่สะอาดที่ชาวเขาถวายให้ และคงไม่มีกษัตริย์หรือรัฐบาลใดที่จะสามารถปรับเปลี่ยนสังคมที่ค้าฝิ่นทั้งหมู่บ้านให้มาเป็นเกษตรกรสุจริต ได้อย่างพระองค์

หลายเส้นทางที่พระองค์ย่ำผ่านไป พวกเรายังไม่อาจไปได้ทั้ง ๆ ที่การคมนาคมสะดวกขึ้นมากแล้วก็ตาม

ในสมัยเด็ก ผมเคยสงสัยว่าในหลวงเป็นกษัตริย์ไปทำไมนะ ไม่เห็นมีความสุขเลย ทำงานไม่มีวันหยุด ไม่เห็นเหมือนในภาพยนตร์ที่กษัตริย์จะได้เสพสุขอยู่ในวังที่หรูหรา และได้รับเกียรติไปเป็นประธานในงานพิธีสำคัญ ๆ ฯลฯ ช่วงชีวิตแห่งความสุข ความรื่นเริงของพระองค์มีบ้างไหม ทำไมพระองค์ต้องมาแบกรับภาระความทุกข์ยากของประชาราษฎร์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

คำตอบของทุกคำถามล้วนอยู่ในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ...ช่างเป็นคำพูดที่ครอบคลุมและชัดเจนจริง ๆ

พระองค์ไม่ต้องมีแผนกโฆษณาหรือ CSR เพราะพระองค์ยึดหลัก "ปิดทองหลังพระ" ความสุขของประชาราษฎร์คือความสุขของพระองค์

คุณความดีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของพระองค์ จนไม่มีใครสามารถพรรณนาได้หมดสิ้นนั้น ได้กลายมาเป็นบารมีธรรมของพระองค์ จนสามารถกระเทือนหัวใจของผู้คนให้ต้องหลั่งน้ำตาออกมาได้ง่าย ๆ ทุกครั้งที่เห็นภาพหรือได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่าน

หลาย ๆ คนหวั่นใจอยู่ลึก ๆ ว่าหากวันใดที่พระองค์ต้องจากไปตามธรรมดาโลก พวกเราจะรู้สึกเคว้งคว้างเพียงใด เพราะพระองค์คือแหล่งที่มาที่สำคัญยิ่งของพลังใจในการทำความดีอยู่ในทุกวันนี้ คนชนชั้นปกครองที่จะเป็นแบบอย่างของ "ผู้ให้" แค่เศษเสี้ยวของพระองค์ก็ยังมีน้อยลงไปทุกวัน ๆ

พระองค์ทรงเห็นหายนะของโลกวัตถุนิยม ว่าจะมีจุดจบอย่างไร พระองค์จึงประทาน "เศรษฐกิจพอเพียง" ให้ แต่มันฝืนกิเลสของทุกคน กระทั่งนักวิชาการและนักการเมืองบางคนบอกว่าทฤษฎีของพระองค์เป็นไปไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ผลร้ายจากความไม่พอเพียงมีให้เห็นเต็มตาทุกวี่ทุกวัน เดี๋ยวนี้พนักงานโรงงานแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เงินเดือนที่ได้รับไม่พอจ่ายหนี้บัตรเครดิต ผู้คนถูกมอมเมาให้ใช้จ่ายเกินตัว (แต่กลับหลงตัวว่าเป็นผู้มีเครดิต) รวมทั้งถูกมอมเมาให้ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ที่การได้ การมี การเป็น ฯลฯ เอาแต่ความสามารถในการแสวงหา ในขณะที่ความสามารถในการมีความสุขนั้นแทบไม่มีเอาเสียเลย แค่ต้องอดทนรออะไรสักอย่างทั้งที่เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ทุกข์แล้ว

พวกฝรั่งขายตัวบางคนมาโจมตีพระองค์ว่ารวยที่สุดในโลก นั่นคงเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นหลอดยาสีฟันของพระองค์ ที่พระองค์ทรงใช้มันจนหยดสุดท้ายจริง ๆ และพวกเขาคงไม่เคยเห็นวังของพระองค์ที่พระองค์ทรงดัดแปลงให้เป็นแปลงทดสอบการเพาะปลูก และฟาร์มทดลองด้านปศุสัตว์ ฯลฯ  

ในท่ามกลางคนให้ร้ายพระองค์ เราเคยเห็นพระองค์ออกมาชี้แจงแก้ตัวบ้างไหม ...ไม่มี!  อุเบกขาธรรมของพระองค์อยู่เกินกว่าที่คนโลก ๆ ทั่วไปจะเข้าใจ

ผมเห็นข้อความอันหนึ่งที่เป็นข้อความที่กินใจมาก มันสะท้อนถึงจิตใจของชาวไทยที่เคารพรักและเทิดทูนพระคุณของในหลวงอย่างสูงสุด ที่ว่า "ขอเป็นข้ารองบาท ทุกชาติไป" 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
คนแอบอ่าน

Posts: 3 topics
Joined: 21/7/2555

ความคิดเห็นที่ 6  « on 10/12/2556 20:21:00 IP : 180.183.228.62 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 


           โครงการที่พ่อทำ : โครงการแรกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2495

        ครั้งหนึ่งเมื่อ 59 ปีมาแล้ว ในหลวงและพระราชินี ได้ขับรถจี๊ปไปสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนที่ บ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ จังหวัดประจวบฯ เป็นการส่วนพระองค์ (ไปโดยไม่บอก แอบๆ) จนชาวบ้านรู้ก็ตรงที่ว่า รถที่พระองค์ขับนั้นไปติดหล่มหน้าบ้านลุงรวย งามขำ ก็เพราะเป็นถิ่นกันดาน ถนนยังไม่ถึง จนลุงรวยซึ่งไม่ทราบหรอกว่าเป็นรถของผู้ใด มีน้ำใจเข้าไปช่วยเอารถขึ้นจากหล่มพร้อมทหารและตำรวจจำนวนหนึ่ง

       เมื่อรถขึ้นมาได้แล้วลุงรวยถึงรู้ว่าเป็นรถพระที่นั่ง ในหลวงก็ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่และปัญหาของคนในหมู่บ้าน ซึ่งลุงรวยก็ได้กราบบังคมทูลว่า ปัญหาใหญ่คือถนน ถึงอยู่ห่างตลาดไม่มาก ก็ต้องแบกผลผลิตเดินไป หรือใส่ท้ายจักรยาน ใช้เวลาเดินทางทั้งวัน ก่อน กลับ ในหลวงได้พระราชทานเงิน 36 บาท เป็น "เงินก้นถุง" ซึ่งลุงรวยได้นำไปบูชาไว้เป็นมงคล หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วัน ก็มีรถไถมาบุกเบิกเป็นถนนเข้ามาใช้เวลาไม่ถึงเดือน ทำให้ชาวบ้านสามารถนำผลผลิตไปที่ตลาดด้วยเวลาเพียง 20 นาที "ถนนห้วยมงคล" จึงเป็นถนนพระราชทานสายแรก เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทย ต่อมาจึงมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริเกิดขึ้นทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการ

 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 7  « on 12/12/2556 12:57:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 
ปุถุชน Talk:

"พระองค์คือตัวแทนแห่งความดีทั้งปวง" เป็นสัจธรรมที่ว่า เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมไม่พ้นไปจากโลกธรรม ๘ คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ สรรเสริญ และนินทา

ในหลวงท่านผู้ทรงทศพิธราชธรรมอย่างหาพระมหากษัตริย์พระองค์ในโลกเสมอเหมือนมิได้ ก็ยังไม่พ้นคำนินทาว่าร้าย

และเป็นสัจธรรมอีกเช่นกันว่า เมื่อบุคคลเห็นว่าพาลคือบัณทิต และเห็นบัณทิตว่าเป็นพาล เขาย่อมเดินไปสู่อบาย

ตราบใดที่กรรมชั่วยังไม่ส่งผล คนพาลย่อมเห็นความชั่วว่าเป็นความดี
เมื่อใดที่กรรมชั่วส่งผล เขาย่อมได้รับทุกข์เป็นอันมาก 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
คนแอบอ่าน

Posts: 3 topics
Joined: 21/7/2555

ความคิดเห็นที่ 8  « on 12/12/2556 19:55:00 IP : 180.183.70.232 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 


 ราษฎรยังอยู่ได้”

      ปีพุทธศักราช 2513 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไป เยี่ยมราษฎรในตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองพัทลุง อันเป็นแหล่งที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปฏิบัติการรุนแรงที่สุดในภาคใต้ เวลานั้น  ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งล้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เสียก่อน แต่คำตอบที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับก็คือ ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ได้ แล้วเราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ… คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้าง ตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้

    ข้อมูลจากคำอภิปรายเรื่อง “พระบิดาประชาชน

     

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 9  « on 13/12/2556 7:59:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 

พี่คนแอบอ่านครับ เรื่องราวคุณความดีของในหลวงพรรณนาไม่สิ้นสุดจริง ๆ 

การสร้างคุณงามความดีดุจพระโพธิสัตว์นี้ จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับหลาย ๆ คน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

อุเบกขาธรรมที่พระองค์บำเพ็ญในระหว่างที่โลกธรรมเข้ามากระทบ ก็จะเป็นแบบอย่างให้ผู้คนบำเพ็ญตามด้วยความเข้มแข็งหนักแน่นเช่นกัน

เสียดายแทนหลาย ๆ คน ที่มองไม่เห็นความดีและไม่เรียนรู้ที่จะก้าวตามแบบอย่างที่นานแสนนานจะมีผู้นำที่ประเสริฐเลอเลิศเช่นนี้เกิดขึ้นในโลก จากประสบการณ์ที่ได้เข้าวัดและสัมผัสครูบาอาจารย์มายาวนานหลายสิบปี ผมกล้าพูดได้ว่าไม่มีพระสุปฏิปันโนท่านใดที่ไม่รักในหลวงเลย 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
คนแอบอ่าน

Posts: 3 topics
Joined: 21/7/2555

ความคิดเห็นที่ 10  « on 13/12/2556 18:41:00 IP : 180.183.70.232 »   
Re: ทีฆายุโกโหตุมหาราชา
 


สิทธิ์ Talk:

เสียดายแทนหลาย ๆ คน ที่มองไม่เห็นความดีและไม่เรียนรู้ที่จะก้าวตามแบบอย่างที่นานแสนนานจะมีผู้นำที่ประเสริฐเลอเลิศเช่นนี้เกิดขึ้นในโลก จากประสบการณ์ที่ได้เข้าวัดและสัมผัสครูบาอาจารย์มายาวนานหลายสิบปี ผมกล้าพูดได้ว่าไม่มีพระสุปฏิปันโนท่านใดที่ไม่รักในหลวงเลย 

 สาธุ... 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
2
3
>
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 26 Visits: 16,777,220 Today: 1,270 PageView/Month: 43,584