luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง  (Read: 135561 times - Reply: 116 comments)   
เพียงดิน

Posts: 156 topics
Joined: 13/9/2553

ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
« Thread Started on 8/1/2557 5:35:00 IP : 110.168.169.3 »
 

ครูบาอาจารย์ท่านได้ให้ข้อคิดไว้เตือนจิตใจว่า

"สงบจากโกรธ สงบจากโลภ สงบจากหลง

ให้เริ่มที่สงบจากโกรธ

โกรธเป็นของหยาบ เห็นง่าย

มาเร็วไปเร็ว แต่มีผลแรงนะ..."

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
จำนวนข้อความทั้งหมด:  52
1
2
3
4
5
6
>
แสดงความคิดเห็น
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 1  « on 16/1/2557 8:12:00 IP : 134.204.208.36 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 

แพ็คคู่ทำงานถวายหลวงปู่ หลวงพ่อเกษม ร่วมกับหมู่คณะบ้านหลวงปู่อมยิ้มครับ...

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 2  « on 30/1/2557 19:17:00 IP : 101.51.67.236 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 

แพ็คคู่ขอร่วมหมู่คณะทำงานถวายหลวงปู่ดู่และหลวงตามหาบัวครับ....

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 3  « on 30/1/2557 19:58:00 IP : 111.84.180.21 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 
โมทนาสาธุกับทุก ๆ ท่านครับ "สู้เข้าไป อย่าได้ถอย" "บริกรรมเข้าไป อย่าได้ถอย"
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 4  « on 14/2/2557 19:50:00 IP : 171.98.177.107 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 
ปฏิบัติบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยค่ะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เพียงดิน

Posts: 156 topics
Joined: 13/9/2553

ความคิดเห็นที่ 5  « on 15/3/2557 4:22:00 IP : 171.97.16.179 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 


ประโยชน์ของการฟังธรรม คือ

๑.  ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

๒.  สิ่งที่เคยฟังแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจแจ่มชัด ก็จะเข้าใจได้แจ่มชัดขึ้น

๓.  สามารถบรรเทาความสงสัยเสียได้

๔.  ทำให้ความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

๕.  จิตของผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใส

พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนฟังธรรมมี ๓ ประเภท

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ มีปรากฎอยู่ในโลก คือ

บุคคลมีปัญญาคว่ำ ๑

บุคคลมีปัญญาเช่นกับตัก ๑

บุคคลมีปัญญากว้างขวาง ๑

"...บุคคลมีปัญญาคว่ำ เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุเสมอ ภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เขา เขานั่งบนอาสนะนั้น จำเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุดของกถานั้นไม่ได้ เปรียบเหมือนหม้อคว่ำ ถึงจะเอาน้ำรดลงที่หมอนั้นย่อมราดไปหาขังอยู่ไม่... นี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญาคว่ำ

"...ก็บุคคลที่มีปัญญาเหมือนตัก เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุเสมอ ภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เขา เขานั่งบนอาสนะนั้น จำเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุดของกถานั้นไม่ได้ เปรียบเหมือนบนตักของบุรุษมีของเคี้ยวนานาชนิด คือ งา ข้าวสาร ขนมต้ม พุทรา เกลื่อนกลาด เขาลุกจากอาสนะนั้น พึงทำเรี่ยราดเพราะเผลอสติ... นี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญาเหมือนตัก

"...ก็บุคคลมีปัญญากว้างขวาง เป็นไฉน  บุคคลบางคนในโลกนี้ หมั่นไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุเสมอ ภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เขา เขานั่งบนอาสนะนั้น จำเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุดของกถานั้นได้ แม้ลุกจากอาสนะนั้นแล้ว ก็จำเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุดของกถานั้นได้ เปรียบเหมือนหม้อหงาย เอาน้ำเทใส่ไปในหม้อนั้น ย่อมขังอยู่ หาไหลไปไม่...นี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญากว้างขวาง..."

คัดลอกจาก อวกุชชิตาสูตร

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 6  « on 15/3/2557 20:32:00 IP : 101.51.95.244 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 

แพ็คคู่รายงานตัวครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 7  « on 6/4/2557 11:10:00 IP : 101.51.90.83 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 

แพ็คคู่ร่วมเสกพระในตัวกับหมู่คณะบ้านหลวงปู่อมยิ้มครับ

 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 8  « on 14/4/2557 20:18:00 IP : 171.98.177.107 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 
ขอบพระคุณ คุณเพียงดินค่ะ จะมีเรื่องสั้นวันศุกร์อีกไหมคะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 9  « on 22/4/2557 7:49:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 


วันพระ วันแห่งการดูจิต รักษาจิต

ทุก ๆ วันพระ และทุก ๆ วัน หลายชีวิตเกิดขึ้น ในขณะที่หลายชีวิตดับลง

ชีวิตนี้จะเหลืออีกกี่วันพระ

"ทำให้สุด ขุดให้ถึง"
...หน้าที่ของทุกชีวิตที่ต้องการความพ้นไปเสียจากภาวะแห่งมดไต่ขอบด้ง

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 10  « on 23/4/2557 21:51:00 IP : 101.51.71.92 »   
Re: ชวนภาวนาวันพระ และละโกรธ โลภ หลง
 

แพ็คคู่ร่วมกับหมู่คณะทำงานถวายหลวงปู่ครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
2
3
4
5
6
>
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 28 Visits: 16,777,220 Today: 743 PageView/Month: 43,057