luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน  (Read: 26109 times - Reply: 10 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
« Thread Started on 21/2/2553 17:59:00 IP : 203.148.162.151 »
 

วันนี้ขอเล่าถึงพระดีในต่างแดนให้ได้รับทราบกัน

 

พระดีรูปนี้คือพระอาจารย์เจฟฟรี ฐานิสฺสโร พระภิกษุชาวอเมริกันที่มาบวชและปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ศิษย์องค์สำคัญท่านหนึ่งของท่านพ่อลี วัดอโศการาม

 

ท่านเจฟฟรี่ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานกับท่านพ่อเฟื่อง ณ วัดธรรมสถิตย์ จ.ระยอง เป็นเวลาราว ๙ ปี (ปลายปี ๒๕๑๙ ถึงปี ๒๕๒๙) เมื่อท่านพ่อเฟื่องมรณภาพลง ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสืบมา

 

ในราวปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปู่สุวัจน์ได้รับถวายที่ดินบนเขา (เมืองซานดิเอโก USA) จากพุทธศาสนิกชนชาวอเมริกันท่านหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ที่รับถวายมีมากถึง ๑๕๐ ไร่ ซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าสงวนที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอินเดียนแดง (มูลค่าที่ดินในเวลานั้นก็เกือบ ๒๐ ล้านบาท) ต่อมาจัดตั้งเป็นวัดชื่อวัดเมตตาวนาราม หลวงปู่สุวัจน์ (ศิษย์อาวุโสของหลวงปู่ฝั้นที่เป็นพระธรรมทูตที่เป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอเมริกาในยุคนั้น) จึงได้ทาบทามท่านเจฟฟรี่ให้ไปเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านก็พิจารณารับ

 

หากดูโดยรวมถึงวัดไทยในอเมริกา มีหลายวัดที่ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสนองความต้องการของญาติโยมทางนั้น เช่น ดึงโรงเรียน ดึงกิจกรรมสังคม ฯลฯ เข้ามาในวัด รวมทั้งอนุโลมในเรื่องการแต่งกาย การให้โยมผู้หญิงขับรถให้ การรับและเก็บปัจจัยโดยตรง ฯลฯ แต่ท่านเจฟฟรี่กลับยึดในข้อวินัยตามอย่างที่ครูอาจารย์ของท่านคือท่านพ่อเฟื่อง และหลวงปู่สุวัจน์ วางไว้อย่างเคร่งครัด เพราะท่านตระหนักดีว่ากิจกรรมสังคมถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ควรให้หน่วยงานทางโลกเขาดำเนินการจะเหมาะกว่า เพราะหากพระเข้าไปดำเนินการแล้วก็มักเขวออกนอกทาง เสียทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นในด้านที่สูงกว่าสุขทุกข์ทางโลก ๆ นอกจากนี้ก็มีตัวอย่างมากมายที่พระต้องมาสึกเพราะมัววุ่นกับกิจกรรมทางโลกเหล่านี้

 

พระอาจารย์เจฟฟรี่เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมของการเป็นพระธรรมทูตที่ดี เพราะนอกจากความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยแล้ว ด้วยความปราดเปรื่องจึงทำให้ท่านสามารถทำประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น การแปลพระวินัยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการอ้างอิงทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการแปลธรรมของครูบาอาจารย์ในเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น หลวงตามหาบัว หลวงพ่อชา ท่านพ่อเฟื่อง ท่านพ่อลี และ ท่าน ก. เขาสวนหลวง เป็นต้น

 

ที่สำคัญที่สุด แม้ท่านจะอยู่ห่างไกลครูอาจารย์กรรมฐานในเมืองไทย แต่ท่านก็ยังคงรักษาข้อวัตรปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด รวมไปถึงการรับปัจจัย เช่น เวลาที่ท่านรับนิมนต์ไปเทศน์ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่านจะไม่รับปัจจัย (ระยะหลัง มหาวิทยาลัยจึงค่อยเรียนรู้เองว่า หากต้องการถวายปัจจัย ก็อาจทำได้ แต่มิใช่ส่งปัจจัยให้ท่านโดยตรง หากแต่ส่งเช็คให้วัดตามมาภายหลังได้)

 

ท่านยึดคำแนะนำของหลวงปู่สุวัจน์ที่ว่า ในการเผยแผ่นั้น หากไม่ได้คนก็ไม่เป็นไร ขอให้ได้เราคนเดียวก็ยังดี ให้ได้เป็นพยานหลักฐานว่าผู้ปฏิบัติจริงย่อมได้รับผลจริง ท่านเจฟฟรีท่านถือคติว่า หากวัดยอมอนุโลมตามโลกก็เท่ากับว่าตัดรากของตนเอง

 

ทุกวันนี้ ฝรั่งที่ต้องการบวชที่วัดเมตตาฯ  จะต้องมาเป็นผ้าขาวเพื่อดูความพร้อมก่อนบวช ๑ ปี เช่นเดียวกับวัดป่านานาชาติ ในเมืองไทย

 

เมื่อต้นปี ๒๕๓๓ นี้ ท่านเจฟฟรี่ได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อว่าท่านจะได้สามารถจัดอุปสมบทได้เอง ไม่ต้องนิมนต์พระอุปัชฌาย์จากที่อื่น เพื่อให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผลปรากฏว่าในจำนวนเจ้าอาวาสที่มาสอบเป็นอุปัชฌาย์กว่า ๓๐๐ รูป ท่านเจฟฟรี่สอบได้เป็นลำดับที่ ๒ ซึ่งแสดงถึงความสามารถทางด้านภาษาบาลี และข้อธรรมข้อวินัยเป็นอย่างยิ่ง ถึงขนาดพระเถระที่ดูแลการสอบเอ่ยปากชื่นชมความสามารถของท่านเจฟฟรี่

 

ท่านเจฟฟรี่ท่านเดินทางกลับมาเมืองไทย ได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จนทำให้ท่านปรารภว่าได้เห็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงหลายเรื่อง ท่านว่า ตอนนี้อะไร ๆ ก็เป็นสินค้าไปหมด ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ถูกทำให้เป็นสินค้าไปแล้ว มีการเอามาดัดแปลง เอามาขาย เอามาโฆษณากัน เนื้อแท้ก็จะค่อย ๆ หายไป

 

ส่วนคติธรรมของท่านพ่อเฟื่องที่ท่านนำมาสอนลูกศิษย์บ่อย ๆ ก็คือ "หากยังไม่เห็นความโง่ของตนเอง ก็แสดงว่ายังภาวนาไม่เป็น ปัญญายังไม่เกิด"

 

และ "ทำอย่างไรคนเราจะสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอก"

 

เล่าไว้พอสังเขป หวังว่าจะเกิดประโยชน์ตามสมควรครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
จำนวนข้อความทั้งหมด:  9
1
แสดงความคิดเห็น
Aimee2500

Posts: 44 topics
Joined: 14/12/2552

ความคิดเห็นที่ 1  « on 21/2/2553 22:19:00 IP : 86.181.86.227 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 

ขอบคุณค่ะ

อนุโมทนา สาธุค่ะ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 2  « on 22/2/2553 16:25:00 IP : 124.120.152.106 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 
อนุโมทนาสาธุค่ะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
ลับแล

Posts: 0 topics
Joined: none

ความคิดเห็นที่ 3  « on 24/2/2553 11:17:00 IP : 58.9.201.40 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 
อนุโมทนาค่ะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
manitgr

Posts: 0 topics
Joined: 3/2/2553

ความคิดเห็นที่ 4  « on 7/3/2553 0:06:00 IP : 180.180.30.51 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 
สาธุ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
thunyaned

Posts: 0 topics
Joined: 13/4/2553

ความคิดเห็นที่ 5  « on 13/4/2553 23:02:00 IP : 125.26.31.124 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 
อนุโมทนาสาธุ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
balakia

Posts: 4 topics
Joined: 27/1/2553

ความคิดเห็นที่ 6  « on 13/4/2553 23:20:00 IP : 123.2.105.92 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 

โมทนาบุญด้วยครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เพียงดิน

Posts: 156 topics
Joined: 13/9/2553

ความคิดเห็นที่ 7  « on 21/4/2557 20:18:00 IP : 171.97.89.206 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 
สิทธิ์ Talk:

วันนี้ขอเล่าถึงพระดีในต่างแดนให้ได้รับทราบกัน

พระดีรูปนี้คือพระอาจารย์เจฟฟรี พระภิกษุชาวอเมริกันที่มาบวชและปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ศิษย์องค์สำคัญท่านหนึ่งของท่านพ่อลี วัดอโศการาม

ท่านเจฟฟรี่ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานกับท่านพ่อเฟื่อง ณ วัดธรรมสถิตย์ จ.ระยอง เป็นเวลาราว ๙ ปี (ปลายปี ๒๕๑๙ ถึงปี ๒๕๒๙) เมื่อท่านพ่อเฟื่องมรณภาพลง ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสสืบมา

ในราวปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปู่สุวัจน์ได้รับถวายที่ดินบนเขา (เมืองซานดิเอโก USA) จากพุทธศาสนิกชนชาวอเมริกันท่านหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ที่รับถวายมีมากถึง ๑๕๐ ไร่ ซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าสงวนที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอินเดียนแดง (มูลค่าที่ดินในเวลานั้นก็เกือบ ๒๐ ล้านบาท) ต่อมาจัดตั้งเป็นวัดชื่อวัดเมตตาวนาราม หลวงปู่สุวัจน์ (ศิษย์อาวุโสของหลวงปู่ฝั้นที่เป็นพระธรรมทูตที่เป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอเมริกาในยุคนั้น) จึงได้ทาบทามท่านเจฟฟรี่ให้ไปเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านก็พิจารณารับ

หากดูโดยรวมถึงวัดไทยในอเมริกา มีหลายวัดที่ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อสนองความต้องการของญาติโยมทางนั้น เช่น ดึงโรงเรียน ดึงกิจกรรมสังคม ฯลฯ เข้ามาในวัด รวมทั้งอนุโลมในเรื่องการแต่งกาย การให้โยมผู้หญิงขับรถให้ การรับและเก็บปัจจัยโดยตรง ฯลฯ แต่ท่านเจฟฟรี่กลับยึดในข้อวินัยตามอย่างที่ครูอาจารย์ของท่านคือท่านพ่อเฟื่อง และหลวงปู่สุวัจน์ วางไว้อย่างเคร่งครัด เพราะท่านตระหนักดีว่ากิจกรรมสังคมถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ควรให้หน่วยงานทางโลกเขาดำเนินการจะเหมาะกว่า เพราะหากพระเข้าไปดำเนินการแล้วก็มักเขวออกนอกทาง เสียทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นในด้านที่สูงกว่าสุขทุกข์ทางโลก ๆ นอกจากนี้ก็มีตัวอย่างมากมายที่พระต้องมาสึกเพราะมัววุ่นกับกิจกรรมทางโลกเหล่านี้

พระอาจารย์เจฟฟรี่เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมของการเป็นพระธรรมทูตที่ดี เพราะนอกจากความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยแล้ว ด้วยความปราดเปรื่องจึงทำให้ท่านสามารถทำประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น การแปลพระวินัยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการอ้างอิงทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการแปลธรรมของครูบาอาจารย์ในเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น หลวงตามหาบัว หลวงพ่อชา ท่านพ่อเฟื่อง ท่านพ่อลี และ ท่าน ก. เขาสวนหลวง เป็นต้น

ที่สำคัญที่สุด แม้ท่านจะอยู่ห่างไกลครูอาจารย์กรรมฐานในเมืองไทย แต่ท่านก็ยังคงรักษาข้อวัตรปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด รวมไปถึงการรับปัจจัย เช่น เวลาที่ท่านรับนิมนต์ไปเทศน์ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่านจะไม่รับปัจจัย (ระยะหลัง มหาวิทยาลัยจึงค่อยเรียนรู้เองว่า หากต้องการถวายปัจจัย ก็อาจทำได้ แต่มิใช่ส่งปัจจัยให้ท่านโดยตรง หากแต่ส่งเช็คให้วัดตามมาภายหลังได้)

ท่านยึดคำแนะนำของหลวงปู่สุวัจน์ที่ว่า ในการเผยแผ่นั้น หากไม่ได้คนก็ไม่เป็นไร ขอให้ได้เราคนเดียวก็ยังดี ให้ได้เป็นพยานหลักฐานว่าผู้ปฏิบัติจริงย่อมได้รับผลจริง ท่านเจฟฟรีท่านถือคติว่า หากวัดยอมอนุโลมตามโลกก็เท่ากับว่าตัดรากของตนเอง

ทุกวันนี้ ฝรั่งที่ต้องการบวชที่วัดเมตตาฯ นี้ จะต้องมาเป็นผ้าขาวเพื่อดูความพร้อมก่อนบวช ๑ ปี เช่นเดียวกับวัดป่านานาชาติ ในเมืองไทย

ล่าสุดเมื่อต้นปี ๒๕๓๓ นี้ ท่านเจฟฟรี่ได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อว่าท่านจะได้สามารถจัดอุปสมบทได้เอง ไม่ต้องนิมนต์พระอุปัชฌาย์จากที่อื่น เพื่อให้การเผยแผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผลปรากฏว่าในจำนวนเจ้าอาวาสที่มาสอบเป็นอุปัชฌาย์กว่า ๓๐๐ รูป ท่านเจฟฟรี่สอบได้เป็นลำดับที่ ๒ ซึ่งแสดงถึงความสามารถทางด้านภาษาบาลี และข้อธรรมข้อวินัยเป็นอย่างยิ่ง ถึงขนาดพระเถระที่ดูแลการสอบเอ่ยปากชื่นชมความสามารถของท่านเจฟฟรี่

ท่านเจฟฟรี่ท่านเดินทางกลับมาเมืองไทย ได้พบเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จนทำให้ท่านปรารถสิ่งที่น่าเป็นห่วงหลายเรื่อง ท่านว่า ตอนนี้อะไร ๆ ก็เป็นสินค้าไปหมด ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ถูกทำให้เป็นสินค้าไปแล้ว มีการเอามาดัดแปลง เอามาขาย เอามาโฆษณากัน เนื้อในก็จะค่อย ๆ หายไป

ส่วนคติธรรมของท่านพ่อเฟื่องที่ท่านนำมาสอนลูกศิษย์บ่อย ๆ ก็คือ "หากยังไม่เห็นความโง่ของตนเอง ก็แสดงว่ายังภาวนาไม่เป็น ปัญญายังไม่เกิด"

และ "ทำอย่างไรคนเราจะสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอก"

เล่าไว้พอสังเขป หวังว่าจะเกิดประโยชน์ตามสมควรครับได้ยินชื่อท่านเจฟฟรีอีกคราในวันนี้

ขอโอกาสดึงกระทู้ขึ้นมาอ่านกันอีกครั้งค่ะ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 8  « on 22/4/2557 12:31:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 


ขอบคุณคุณเพียงดินที่ดึงกระทู้นี้ขึ้นมาอีกครั้งครับ

ในขณะที่ท่านสุเมโธ เป็นพระภิกษุรูปแรกของหนองป่าพง และมีบทบาทมากในการช่วยหลวงพ่อชาเผยแผ่ธรรมะในต่างแดน ท่านเจฟฟรี (หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่าท่านเจฟ - Geoff) ซึ่งศึกษาและปฏิบัติธรรมในสายท่านพ่อลี โดยมีท่านพ่อเฟื่อง ศิษย์อาวุโสของท่านพ่อลี เป็นครูอาจารย์ ก็ได้ทำหน้าที่เฉกเช่นท่านสุเมโธ

ครั้งแรกที่ลุงสิทธิ์ได้พบท่านที่วัดเมตตาวนาราม (Metta Forest Monastery) เมืองซานดิเอโก ได้เห็นกิจวัตรของพระภิกษุและญาติโยมที่นั่น รู้สึกเหมือนอยู่วัดป่าทางอีสานไม่ผิด มีการบิณฑบาต ฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์ทำวัตร นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม ฯลฯ 

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ซึ่งถือเป็นประธานสงฆ์ เมตตาต่อท่านเจฟมาก คล้ายจะฝากฝังหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการช่วยรักษาวงศ์แห่งพระกรรมฐานในต่างแดนไว้ให้มั่นคงสืบไป

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 9  « on 22/4/2557 20:51:00 IP : 171.98.177.107 »   
Re: ท่านเจฟฟรี่ พระดีในต่างแดน
 
ท่านยึดคำแนะนำของหลวงปู่สุวัจน์ที่ว่า ในการเผยแผ่นั้น หากไม่ได้คนก็ไม่เป็นไร ขอให้ได้เราคนเดียวก็ยังดี ให้ได้เป็นพยานหลักฐานว่าผู้ปฏิบัติจริงย่อมได้รับผลจริง ท่านเจฟฟรีท่านถือคติว่า หากวัดยอมอนุโลมตามโลกก็เท่ากับว่าตัดรากของตนเอง โมทนาสาธุค่ะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 25 Visits: 16,777,220 Today: 801 PageView/Month: 43,115