luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   ดร.อัมเบดการ์ ผู้นำศาสนาพุทธกลับสู่อินเดีย  (Read: 8647 times - Reply: 2 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ดร.อัมเบดการ์ ผู้นำศาสนาพุทธกลับสู่อินเดีย
« Thread Started on 10/2/2554 22:33:00 IP : 115.87.47.59 »
 

หลังจากที่พระพุทธศาสนามีอันต้องสูญสิ้นไปจากอินเดียเป็นเวลาถึง ๘๐๐ ปีเต็ม ๆ กระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ศาสนาพุทธจึงได้มีโอกาสกลับสู่มาตุภูมิเดิม โดยการนำของ ดร.อัมเบดการ์ ผู้ซึ่งเป็นชนชั้นจัณฑาล

สมาชิกที่สนใจเรื่องราวของท่าน สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมเอาได้ (ใครคนได้แล้วจะเอามาแบ่งปันเพื่อน ๆ ก็จะดีมากครับ)

ในครั้งที่ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษที่อินเดีย ท่านนายกเนรูห์ได้กล่าวไว้ประทับใจมากว่า

"พระพุทธเจ้าเป็นบุตรที่ปราดเปรื่องยิ่งใหญ่และรอบรู้ที่สุดของอินเดีย ในโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เคียดแค้น และรุนแรง คำสอนของพระพุทธเจ้าส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ที่รุ่งโรจน์ ไม่มีคนอินเดียคนใดที่จะนำเกียรติยศ เกียรติภูมิกลับมาสู่อินเดียได้เท่ากับพระพุทธองค์ หากเราไม่จัดงานฉลองท่านผู้นี้แล้ว เราจะไปฉลองวันสำคัญของใคร"

ด้วยคำพูดของท่านนายกเนรูห์ ทำเอาสมาชิกรัฐสภาทั้ง ๕๐๐ ท่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮินดู และไม่มีสมาชิกที่เป็นพุทธศาสนิกชนเลยแม้แต่คนเดียว แต่กลับยกมือสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ให้จัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษทั่งประเทศอินเดียเป็นเวลา ๑ ปี อีกทั้งยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนหนทางเข้าสู่พุทธสถาน

ตัว ดร.อัมเบดการ์ ซึ่งนายกเนรูห์ยกย่องให้เป็นเพชรเม็ดงามของรัฐสภา ท่านก็ได้กล่าวไว้น่าประทับใจว่า "ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลที่นับถือศาสนาฮินดู แต่ข้าพเจ้าจะขอตายในฐานะพุทธศาสนิกชน" ในขณะที่นายกเนรูห์กล่าวว่า "ข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีศาสนา แต่หากให้ข้าพเจ้าเลือก ข้าพเจ้าขอเลือกนับถือพระพุทธศาสนา"

สิ่งที่ขอยกมาลงไว้ในกระทู้นี้คือปฏิญญา ๒๒ ข้อ ที่ ดร.อัมเบดการ์ร่างไว้ให้กับคนจัณฑาลจำนวน ๕ แสนคนที่มากล่าวปฏิญญาณตนเป็นพุทธมามกะในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ จนคำว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ดังกึกก้องทั่วประเทศอินเดียในครั้งนั้น

คำปฏิญาณตน ๒๒ ข้อ ได้แก่

๑. ข้าพเจ้าจะไม่บูชาพระพรหม พระศิวะ พระวิษณุต่อไป
๒. ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่าพระราม พระกฤษณะ เป็นพระเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่เคารพต่อไป
๓. ข้าพเจ้าจะไม่เคารพบูชาเทวดาทั้งหลายของศาสนาฮินดูต่อไป
๔. ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อลัทธิอวตารต่อไป
๕. ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อว่า พระพุทธเจ้าคืออวตารของพระวิษณุ การเชื่อเช่นนั้น คือคนบ้า
๖. ข้าพเจ้าจะไม่ทำพิธีสารท และบิณฑบาตแบบฮินดูต่อไป
๗.ข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า
๘. ข้าพเจ้าจะไม่เชิญพราหมณ์มาทำพิธีทุกอย่างไป
๙. ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีศักดิ์ศรีและฐานะเสมอกัน
๑๐. ข้าพเจ้าจะต่อสู้เพื่อความมีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน
๑๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ โดยครบถ้วน
๑๒. ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ โดยครบถ้วน
๑๓. ข้าพเจ้าจะแผ่เมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทุกจำพวก
๑๔. ข้าพเจ้าจะไม่ลักขโมยคนอื่น
๑๕. ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกาม
๑๖. ข้าพเจ้าจะไม่พูดปด 
๑๗. ข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุรา
๑๘. ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนในทาน ศีล ภาวนา
๑๙. ข้าพเจ้าจะเลิกนับถือศาสนาฮินดู ที่ทำให้สังคมเลวทราม แบ่งชั้นวรรณะ
๒๐.ข้าพเจ้าเชื่อว่าพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นศาสนาที่แท้จริง
๒๑. ข้าพเจ้าเชื่อว่าการที่ข้าพเจ้าหันมานับถือพระพุทธศาสนานั้นเป็นการเกิดใหม่ที่แท้จริง
๒๒. ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ดร.อัมเบดการ์ ผู้นำศาสนาพุทธกลับสู่อินเดีย
จำนวนข้อความทั้งหมด:  1
1
แสดงความคิดเห็น
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 1  « on 11/2/2554 7:34:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: ดร.อัมเบดการ์ ผู้นำศาสนาพุทธกลับสู่อินเดีย
 

ขอบคุณคุณ Aimee2500 มากครับ ที่นำข้อมูลประวัติของ ดร.อัมเบดการ์มาให้เพื่อน ๆ สมาชิกได้ศึกษาและซาบซึ้งกับประวัติการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของชนในชาติเดียวกัน ที่สำคัญท่านเป็นแบบอย่างของพุทธมามกะที่ดีคนหนึ่งที่หาได้ยากยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 27 Visits: 16,777,220 Today: 795 PageView/Month: 43,109