luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   ศึกษาธรรมเพื่ออะไร  (Read: 29845 times - Reply: 15 comments)   
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
« Thread Started on 14/6/2555 19:28:00 IP : 124.120.217.173 »
 

 

     การศึกษาปริยัติก็มีอีกอย่างหนึ่ง คือ  ศึกษาปริยัติแล้วก็เอามาปฏิบัติ

เวลาฟังปริยัติ หมายความว่าคำสั่งสอนใด ๆ อ่านคำสั่งสอนใด ๆ มา แล้วก็

มาคิด มาคิดให้เข้าใจ มาคิดให้รู้ มาคิดให้แจ้ง อันนี้แหละเรียกว่า "ปัญญา" ได้

เวลาพูดถึงปริยัติข้อใดเอามาคิดว่าท่านหมายความว่าอะไร แล้วมาดูที่จิตใจ

ของเราว่ามันตรงหรือไม่ มีเหตุอย่างนั้นมันตรงไหมที่ท่านสอน อันนี้ก็หมาย

ความว่าเป็นการปฏิบัติ ฉะนั้น ถ้าเรียนปริยัติมาข้อใดแล้วมีเวลาเมื่อใด ก็มา

พิจารณาถึงข้อปริยัติในระหว่างที่ยังไม่ได้ลืมคำสั่งสอนนั้น มาดูจิตใจของเรา


     การดูจิตใจนี้ก็คือการปฏิบัติ ไม่ต้องมีอย่างอื่น การดูจิตใจนั้นอย่างเดียว

เป็นการปฏิบัติ  ฉะนั้น ถ้าเรียนปริยัติ หรือได้ฟังปริยัติ ได้เห็นปริยัติ ได้รู้สึก

ปริยัติ หมายความว่าได้ไปที่ไหน ได้เห็นโลกเป็นอย่างนั้น ๆ  นั่นเป็นปริยัติ

ทั้งนั้น เอามาพิจารณาว่าเวลาเราเจอสิ่งของเหล่านั้น ใจของเรารู้สึกอย่างไร

นี้เป็นการปฏิบัติ และมาพิจารณาว่าทำไมมันเกิดอย่างนั้นก็เป็นการปฏิบัติ

ถ้าหากว่าเมื่อฟังปริยัติ อ่านปริยัติ ประสบปริยัติแล้วมาปฏิบัติคือดูที่ใจ

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะว่าปริยัตินั้นลืมไปแล้ว แต่ใจที่สัมผัส

และศึกษาอารมณ์ต่าง ๆ ไม่ลืม ไม่มีทางลืม เพราะว่าเห็นแล้ว เห็นว่าอะไร

เป็นจริงแล้ว เมื่อเห็นจริงแล้วไม่มีทางลืม

 

*พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ*

ความตอนหนึ่งจาก หนังสือ พ่อ หลวงพ่อของแผ่นดิน

โดย กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
จำนวนข้อความทั้งหมด:  10
1
แสดงความคิดเห็น
metha

Posts: 127 topics
Joined: 9/12/2552

ความคิดเห็นที่ 1  « on 14/6/2555 21:44:00 IP : 171.7.133.139 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 

เป็นตอนที่ไพเราะกินใจมากที่สุดตอนหนึ่ง
ซึ่งทำให้เป็นแรงบันดาลใจ จัดทำหนังสือนี้ขึ้นมาครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 2  « on 15/6/2555 7:58:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 

พระองค์ทรงเป็นทั้งผู้นำและแบบอย่างแก่ประชาชนของพระองค์

ที่สำคัญ พระองค์ทรงชี้ให้เห็นความสำคัญ อีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างของการประพฤติธรรม ...จึงไม่สงสัยว่าทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงรักพระองค์มากหลาย

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 3  « on 16/6/2555 22:42:00 IP : 124.120.183.48 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 

กดไล้ค์ทั้งกระทู้และความเห็นค่ะ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 4  « on 27/11/2557 11:05:00 IP : 114.109.30.197 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 


ขอน้อมนำคำสอนของ หลวงพ่อเกษม เขมโก มาเตือนใจ...

และเพื่อร่วมระลึกวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ... วันที่ 28 พฤศจิกายน

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 5  « on 10/12/2557 15:39:00 IP : 114.109.30.197 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 


ขออนุญาตกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ นำภาพปกหนังสือมาลงค่ะ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 6  « on 10/12/2557 16:09:00 IP : 114.109.30.197 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 

ขอโอกาสนำพระราชดำรัสที่ลงไว้ในหนังสือ มาลงเพิ่มเติมค่ะ

 

                   การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของยาก

             "...การปฏิบัตินั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

                  โดยมากพูดถึงปฏิบัติก็กลัวกัน...

ความจริงปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น

ไม่ใช่ของยาก แต่ละคนทำได้ทั้งนั้น แต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจ

เมื่อเราอยากที่จะปฏิบัติธรรม มีความอยากแล้ว

ก็หมายความว่าเรายินดี เราอยากที่จะปฏิบัติ

ถ้าเราสนใจพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา

เริ่มสนใจก็เริ่มทำได้แล้ว เพราะว่าถ้าคนเราไม่อยากปฏิบัติ

ขี้เกียจปฏิบัติ หรือไม่คิดอ่านที่จะปฏิบัติก็ย่อมไม่ได้ปฏิบัติ

เมื่อไม่ได้ปฏิบัติแล้ว ความมืดก็ครอบคลุมเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟ

แต่ถ้าเราอยากขึ้นมาและเห็นว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์

ก็ย่อมเป็นการเปิดไฟ แม้จะริบหรี่ก็เป็นความสว่างให้เห็น..."

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 7  « on 13/12/2557 20:03:00 IP : 171.98.87.168 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 
มากดไล้ค์ค่ะ อ่านเมื่อไรจับจิตจับใจทุกครั้ง ที่ยังมืดอยูเพราะไม่ค่อยปฏิบัติ เพราะไม่ได้เปิดไฟ เครื่องอยู่ไม่ค่อยแข็งแรง เครื่องอาศัยก็ไม่อยากให้อาศัยค่ะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 8  « on 18/12/2557 10:25:00 IP : 114.109.30.197 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 

ขอโอกาสนำพระราชดำรัสที่ลงไว้ในหนังสือ มาลงเพิ่มเติมค่ะ


ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ ไม่ใช่ทำลาย

"...คนโดยมากมีความทุกข์แล้วจะทำลายความทุกข์

คือขจัดความทุกข์ มันทำไม่ได้ ทุกข์มันมีแล้ว

แต่ว่าทุกข์ที่ยังไม่มีอย่าให้เกิด ถ้าเราไม่ยอมให้เกิดขึ้น

หมายความว่าทำจิตใจให้ผ่องใสตลอดเวลา

ทำอะไรที่สุจริตตลอดเวลา ความทุกข์เกิดยาก..."

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 9  « on 22/12/2557 9:43:00 IP : 114.109.30.197 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 

ขอโอกาสนำพระราชดำรัสที่ลงไว้ในหนังสือ มาลงเพิ่มเติมค่ะ

 

ความเปลี่ยนแปลงที่น่าวิตก

"...ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าวิตกก็คือ

ทุกวันนี้ ความคิดอ่านและความประพฤติหลาย ๆ อย่าง

ซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่ว ความผิด

ได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ

แล้วพากันประพฤติปฏิบัติโดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน

จนทำให้เกิดปัญหาและทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมนลงไป..."

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 10  « on 23/12/2557 10:01:00 IP : 114.109.30.197 »   
Re: ศึกษาธรรมเพื่ออะไร
 

(ต่อค่ะ)

ผู้เบียดเบียนพระศาสนา

"...ถ้าชาวพุทธรู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องทั่วถึงกันมากขึ้น

การเบียดเบียนพระศาสนาให้เศร้าหมองก็จะลดน้อยลง

เพราะทุกวันนี้ ที่เกิดความเสื่อมความเสียหาย

ก็มิใช่ผู้ใดใครอื่นทำให้  เป็นเรื่องที่ชาวพุทธผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจ

และไม่ปฏิบัติตามธรรมะ ทำขึ้นเกือบทั้งนั้น..."

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 32 Visits: 16,777,220 Today: 904 PageView/Month: 43,218