luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !  (Read: 18703 times - Reply: 9 comments)   
คุณชาย

Posts: 1 topics
Joined: 19/11/2552

ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
« Thread Started on 3/7/2553 20:59:00 IP : 110.49.205.82 »
 

     อยากถามพี่สิทธิ์ ครับ  ว่าผ้าเฉวียงบ่า ที่เหล่าอุบาสก  อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติธรรม มักมีคนละผืน  มีไว้ใช้ทำอะไร แล้วก็เพื่อประโยชน์อะไรครับ  อย่างเราที่ปฏิบัติ จำเป็นต้องมีตามอย่าง คุณลุง คุณป้าเหล่านั้นบ้างหรือเปล่า ขอความกรุณาให้ความรู้ด้วยนะครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
จำนวนข้อความทั้งหมด:  7
1
แสดงความคิดเห็น
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 1  « on 4/7/2553 21:14:00 IP : 115.87.46.176 »   
Re: ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
 

เรื่องของธรรมเนียมย่อมแตกต่างไปในแต่ละภาค แม้ในแต่ละวัดก็ยังแตกต่างกันอีก บางแห่งเสื้อผ้าก็ต่าง วิธีการสวดก็ต่าง ฯลฯ ผู้เป็นบัณฑิตไปที่ไหนก็ต้องไม่เอาของตัวเองเป็นหลัก หากไม่เสียธรรมแล้ว ก็ควรกลมกลืนไปกับเขา เพราะเป็นส่วนสมมุติในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างบรรยากาศในการเจริญศีลเจริญธรรม

สำหรับเรื่องผ้าขาวเฉวียงบ่านั้น มีที่มาซึ่งเกี่ยวโยงกับพิธีรีตรองของทางฝั่งพราหมณ์ ดังนั้น จึงได้บอกกล่าวไหว้วานคุณรณธรรมให้มาช่วยให้ความรู้แทน อดใจรอคุณรณธรรมสักหน่อยนะครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
รณธรรม

Posts: 2 topics
Joined: 7/11/2552

ความคิดเห็นที่ 2  « on 5/7/2553 17:46:00 IP : 124.120.225.106 »   
Re: ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
 

เรียนพี่สิทธิ์และคุณชาย

กราบขอบพระคุณครับที่เมตตาให้เกียรติออกนามในการร่วมสนทนาด้วย

เรื่องผ้าเฉวียงบ่าหรือผ้าพาดบ่านี้มีที่มาทั้งสองทางครับ คือทั้งทางพราหมณ์และทางพุทธ หากจุดเริ่มต้นจริง ๆ แล้วย่อมมาจากศาสนาพราหมณ์หรือที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นศาสนาฮินดู

ศาสนาพราหมณ์มีมานานกว่า ๔ พันปี  มีพิธีกรรม วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างเหนียวแน่นยาวนาน สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักคือ ในศาสนาพราหมณ์ถือกันว่าผู้จะเป็นพราหมณ์ได้ต้องสืบจากสายเลือด จะบวชเป็นพราหมณ์ได้ก็ต้องสืบจากสายเลือดเท่านั้น และเมื่อผู้ใดบวช ก็จะได้รับสายสิญจน์เส้นหนึ่งสำหรับพาด "เฉวียงบ่า" เป็นสัญลักษณ์ว่า ผู้นั้นสามารถประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้แล้ว สายสิญจน์เส้นนั้นมีชื่อเรียกเป็นการเฉพาะว่า

สาย "ยัชโญปวีต"

แต่ในบางครั้งก็เรียกว่า "สายธุรำ"

ครั้งแรกที่สายยัชโญปวีตนี้ถูกนำมาใช้ในวรรณะพราหมณ์ ภายหลังก็ยังแพร่หลายออกไปสู่วรรณะกษัริย์ แต่ด้วยวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะใหญ่ มีความมั่งคั่งและมีอำนาจมาก สายยัชโญปวีตก็ถูกแปรรูปเป็นสายธุรำทองคำเฉวียงบ่าอันเป็นเครื่องประดับชั้นสูง แม้ในรูปเคารพของ "พรหม" ในศาสนาพราหมณ์ทั้งหลาย ก็ยังมีสายยัชโญปวีตหรือสายธุรำปรากฏเป็นหลักฐานอยู่

และเหตุที่วรรณะพราหมณ์นำมาใช้กับตนเอง ก็ด้วยความเชื่อที่ว่า วรรณะของตนนั้นถือกำเนิดออกมาจาก "พระโอษฐ์" ของพรหมนั่นเอง

ต่อมาเมื่อศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเข้าสู่แคว้นสุวรรณภูมิ ศาสนาทั้งสองก็ถูกผสมผสานเข้ากันอย่างยากจะแยกออก การพรมน้ำมนต์ก็ดี การตั้งศาลพระภูมิก็ดี การใช้สายสิญจน์ในพิธีการต่าง ๆ ก็ดี และการปลุกเสกเลขยันต์ลงอักขระสร้างพระเครื่องนั้น ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ทัั้งสิ้น

สายธุรำอันเป็นสัญลักษณ์ของพราหมณ์สำหรับแสดงความบรรลุนิติภาวะในการประกอบพิธีกรรม จึงถูกนำมาประยุกต์เข้ากับชาวพุทธ ที่เมื่อจะประกอบพิธีกรรมสำคัญอะไรก็ต้องมีผ้าเฉวียงบ่าเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกว่า ฉันจะประกอบพิธีแล้วนะ จะเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญแล้วนะ เช่น การลงทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น การทอดผ้ากฐิน ถวายผ้าป่า พิธีกรรมวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น

ดังนั้น เราจึงได้เห็นอุบาสกและอุบาสิกา ทายกและทายิกาทั้งหลายได้ใช้ผ้าเฉวียงบ่านี้เพื่อประโยชน์ในการประกอบพิธี และแสดงถึง "ขณะ" แห่งความเป็นงานเป็นการในการรักษาศีลภาวนา

สำหรับอุบาสิกาหรือสตรีผู้ถือบวชศีลแปดในสมัยก่อนที่ยังไม่มากด้วยความเจริญ ล้วนยังขาดเครื่องห่มกายที่มิดชิด เสื้อทอเองก็ยังบางเบาไม่ปกปิดดีพอ ยังได้ถือเอาผ้าเฉวียงบ่านี้เป็นเครื่องห่มคลุมกายภายนอกที่ช่วยเพิ่มความมิดชิด ช่วยปกปิดอวัยวะอันยั่วความละอายได้เป็นอย่างดี ผ้าเฉวียงบ่าจึงกลายเป็นของคู่มือเหล่าอุบาสิกามาตราบจนทุกวันนี้

สรุปคือ ผ้าเฉวียงบ่าสำหรับอุบาสกชาย ใช้เพื่อการแสดง "ขณะ" หรือ "วาระ" ที่จะประกอบพิธีกรรม ในขณะที่อุบาสิกาหญิงก็ใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน แต่ยังได้ประโยชน์ในการห่มคลุมเพิ่มเข้ามาอีก จึงมักเฉวียงบ่าโดยลักษณาการที่คลี่ออกเป็นผืนใหญ่ปกกาย มากกว่าที่จะพับเป็นผืนน้อยหรือรวบเข้าด้วยกันแล้วเฉวียงแบบง่าย ๆ อย่างอุบาสกชาย

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
Aimee2500

Posts: 44 topics
Joined: 14/12/2552

ความคิดเห็นที่ 3  « on 5/7/2553 21:36:00 IP : 86.182.226.95 »   
Re: ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
 
ขอบคุณสำาหรับความรู้ดีๆ ค่ะ สาธุ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
คุณชาย

Posts: 1 topics
Joined: 19/11/2552

ความคิดเห็นที่ 4  « on 5/7/2553 22:03:00 IP : 110.49.164.61 »   
Re: ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
 

กราบขอบพระคุณพี่สิทธิ์ และก็คุณรณธรรมอย่างสูงครับที่ให้ความความกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้ เป็นคำอธิบายที่ชัดเจนแจ่มแจ้งจริง ๆครับ

กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ !

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
Pukky

Posts: 4 topics
Joined: 1/4/2553

ความคิดเห็นที่ 5  « on 6/7/2553 20:36:00 IP : 58.9.203.52 »   
Re: ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่เล่าสู่กันฟังนะคะ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 6  « on 7/7/2553 9:51:00 IP : 124.120.156.70 »   
Re: ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
 

ได้ความรู้อีกแล้ว..ขอบคุณทั้งผู้ถามและผู้ตอบทุกท่านที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ค่ะ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
balakia

Posts: 4 topics
Joined: 27/1/2553

ความคิดเห็นที่ 7  « on 28/7/2553 21:09:00 IP : 123.2.105.92 »   
Re: ผ้าเฉวียงบ่า ที่อุบาสก อุบาสิกา เข้ามาถือศีล มีไว้ทำอะไรครับ !
 

สาธุครับ เยี่ยมเลยครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 8 Visits: 16,777,220 Today: 531 PageView/Month: 35,240