luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   คู่ปราบ คู่ปรับ  (Read: 20920 times - Reply: 11 comments)   
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

คู่ปราบ คู่ปรับ
« Thread Started on 30/7/2559 17:45:00 IP : 49.49.247.101 »
 

คำว่า "คู่ปราบ คู่ปรับ"

หลวงปู่ท่านคุยกับผมหลายครั้งในเรื่องนี้

ในกระทู้ "หลวงปู่กับรูปวิเศษ" หลวงปู่เล่าว่า

หลวงพ่อเนียมบอกหลวงพ่อฤาษีฯ

ให้กลับไปเรียนกับหลวงพ่อปาน

เพราะเป็น "คู่ปรับ" กัน (สอนให้สำเร็จได้)

เรียนกับท่านนั้น เรียนได้แต่ไม่สำเร็จหรอก ...

น้องปุถุชนนึกถึงพระเจ้ามิลินท์กับพระนาคเสน

ผมเลยนึกทบทวนต่อดูว่ามีเรื่องไหนอีกบ้าง

เพื่อนๆ จำได้มั้ยว่า หลวงปู่พูดไว้ที่ใดบ้าง

ขอเชิญมาเล่าสู่กันฟัง ...


 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: คู่ปราบ คู่ปรับ
จำนวนข้อความทั้งหมด:  7
1
แสดงความคิดเห็น
DRAGON

Posts: 3 topics
Joined: 20/5/2554

ความคิดเห็นที่ 1  « on 30/7/2559 19:03:00 IP : 171.96.176.120 »   
Re: คู่ปราบ คู่ปรับ
 

ประวัติหลวงปู่บางเล่มเขียนถึงเรื่องที่ท่าน

อ่านหนังสือของท่านเจ้าคุณใหญ่

ตอนพระพุทธเจ้าปราบพญาชมพูบดี

ซึ่งถือพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีฤทธิ์มาก

แต่สุดท้ายพ่ายแพ้ต่อพุทธบารมี

ทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนา

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 2  « on 30/7/2559 20:38:00 IP : 101.51.87.246 »   
Re: คู่ปราบ คู่ปรับ
 

นึกถึง "พระโปฐิละเถระกับสามเณรอรหันต์" ครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 3  « on 30/7/2559 21:07:00 IP : 49.49.251.106 »     Edit Topic
Re: คู่ปราบ คู่ปรับ
 

ตัวอย่างคู่ปราบ คู่ปรับ

พระพุทธเจ้าปราบพญาชมพูบดี

พระอุปคุตปราบพญามาร

พระพุทธเจ้าปราบท้าวพกาพรหม

ในเทปที่ผมเคยอัดไว้

หลวงปู่พูดถึงสามเณรอรหันต์ ที่เป็นคู่ปรับ

ของพระโปฐิละ พระอาจารย์ใบลานเปล่า

แม้ในยุคนี้หลวงปู่กับศิษย์หลายคน รวมทั้งเฮียอู๋

ก็จัดได้ว่าเป็น "คู่ปราบ คู่ปรับ"

เพราะท่านสอนแล้วเชื่อ

ไม่ไปเที่ยวแสวงหาครูอาจารย์ที่ใดอีก

มีหลวงปู่เพียงองค์เดียว

หรือครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่บอกให้ไปกราบ

ครั้งหนึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์

มีเพื่อนที่มาจากกรุงเทพฯ เคยมาปฏิบัติกับหลวงปู่

ได้เรียนหลวงปู่ว่าจะไปกราบพระอาจารย์ ...

ไปค้างคืนปฏิบัติภาวนา

ท่านตอบเขาว่า "โมทนาด้วย ข้าไม่มีโอกาส"

ภายหลังเมื่อมีโอกาสอยู่กับหลวงปู่เพียงลำพัง

ท่านสอนผมว่า

"สมัยก่อนเวลาลูกศิษย์

  มาขอเรียนธรรมะกับอาจารย์

  ถ้ายังทำไม่ได้ เขาจะไม่ไปไหน

  ไม่ไปหาองค์อื่น

  เพราะถือเป็นการปรามาส

  ครูอาจารย์ที่ท่านกำลังสอนอยู่"


หากเราพิจารณาให้ดี

ที่พระพุทธองค์ทรงทำเป็นแบบอย่าง

ตามพุทธประวัติ

เจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ยังแสวงหาโมกขธรรม

ท่านได้ไปเรียนกับพระดาบสทั้งสอง

อาฬารดาบส กาลามโคตร กับอุทกดาบส รามบุตร

สำนักแรกท่านศึกษาปฏิบัติจนได้ฌาน ๔

และอรูปฌาน ๓ (สมาบัติ ๗)

สิ้นความรู้อาจารย์ ถึงได้ขอไปเรียนสำนักที่สอง

ท่านก็ปฏิบัติต่อจนได้สมาบัติ ๘

คือฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔

ท่านอาจารย์ทั้งสององค์หมดความรู้

ไม่รู้จะสอนอะไรอีก ต่างก็ชักชวนพระองค์

ให้อยู่ช่วยกันสอนอบรมลูกศิษย์

แต่ทรงพบว่ายังมิใช่ทางพ้นทุกข์

ถึงได้แสวงหาหนทางปฏิบัติต่อไป

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่หลวงปู่ท่านว่า

"ข้าสอนตามแบบพระพุทธเจ้า"

กับข้อคิดในการแสวงหาครูอาจารย์

เล่าไว้ให้หมู่คณะและผู้สนใจที่มาภายหลัง

ได้ฟังกัน


Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
ปุถุชน

Posts: 1 topics
Joined: 8/5/2556

ความคิดเห็นที่ 4  « on 30/7/2559 23:59:00 IP : 182.232.69.114 »   
Re: คู่ปราบ คู่ปรับ
 

น้อมอภิรมย์สาธุการ

แสดงธรรมย่อให้พิสดารเป็นเช่นนี้เอง

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
พุทธธิดา

Posts: 3 topics
Joined: 21/6/2555

ความคิดเห็นที่ 5  « on 31/7/2559 5:14:00 IP : 1.20.85.187 »   
Re: คู่ปราบ คู่ปรับ
 

สาธุ..._/!\_

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ
(Admin)

Posts: 75 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 6  « on 31/7/2559 22:50:00 IP : 171.98.135.142 »     Edit Topic
Re: คู่ปราบ คู่ปรับ
 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

เป็นคู่ปราบ คู่ปรับ

กับกิเลส โลภ โกรธ หลง

มาทุกยุคสมัย

วัดผลการปฏิบัติด้วยสิ่งใด

หลวงปู่บอกไว้

โลภ โกรธ หลง ลดลง

ท่านว่าใช้ได้

มีคนถามว่า ...

แล้วรักพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพิ่มขึ้น

ใช้ได้หรือไม่ ตอบว่า ... ใช้ได้ ๆ

ถ้ารักถึงขนาดได้ยินคำว่า

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

แล้วอิ่มใจ ชื่นใจ ปีติน้ำตาไหล ได้ยิ่งดี

ดีจริง กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

มีเท่านี้จริง ๆ ... ของวิเศษ

พระแท้ของหลวงปู่


Smiley  Smiley  Smiley

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
รชภ

Posts: 7 topics
Joined: 7/11/2552

ความคิดเห็นที่ 7  « on 1/8/2559 21:42:00 IP : 171.98.143.168 »   
Re: คู่ปราบ คู่ปรับ
 

สาธุครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   สนทนาเรื่องราวหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 18 Visits: 16,686,180 Today: 992 PageView/Month: 67,714