luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   สื่อที่ไม่เป็นกัลยาณมิตร  (Read: 8631 times - Reply: 2 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

สื่อที่ไม่เป็นกัลยาณมิตร
« Thread Started on 6/2/2554 21:11:00 IP : 110.168.54.201 »
 

การที่เราจะก้าวหน้าในทางธรรมนั้น ส่วนสำคัญยิ่งก็คือกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรภายนอกก็ได้แก่ครูอาจารย์ หรือแม้แต่คำสอนที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี กัลยณมิตรที่ใกล้ตัวเราที่สุดและสำคัญไม่แพ้กันก็คือกัลยาณมิตรภายใน นั่นก็คือ ความพินิจพิจารณาของเราเอง

บางคนได้ครูอาจารย์ดี แต่ขาดกัลยาณมิตรภายใน กล่าวคือขาดสติปัญญาที่จะสอนตัวเอง ก็ย่อมไม่อาจก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ตรงกันข้าม บางคนห่างครูอาจารย์ แต่เป็นผู้หมั่นพินิจพิจารณา น้อมทุกสิ่งที่เห็น ที่สัมผัส เป็นธรรมะไปหมด บุคคลเช่นนี้ แม้ห่างครูอาจารย์หรือกัลยาณมิตรภายนอก ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อการที่จะก้าวหน้าในทางธรรม

ในยุคสมัยที่คนอยู่ในโลกาภิวัฒน์นี้ สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการเลือกคบสื่อ ภายนอกเราเลือกคบเพื่อนที่ดีเพื่อให้เป็นกัลยาณมิตรน้อย ๆ แก่เรา เราก็มีโอกาสเจริญในทางธรรม แต่ในโลก Internet หากเรากลับคบสื่อที่เป็นพาล สื่อที่จูงจิตใจของเราให้หมกมุ่นในราคะ โทสะ โมหะ สื่อที่สวนทางกับปณิธานการสร้างความดีของเรา เราก็ย่อมตกต่ำไปตาม ดังที่ว่าคบคนเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้น

การคบสื่อที่ไม่ดีก็เหมือนกับเราคบคนพาล คนพาลย่อมนำเราไปสู่อบายหรือการตายจากความดี เพราะมันจะฉุดใจเราไปในทางเพิ่มกำลังแห่งราคะ โทสะ และโมหะ ซึ่งปัจจุบันมีมากเหลือคณาทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นข้อที่ควรสังวรระวัง

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: สื่อที่ไม่เป็นกัลยาณมิตร
จำนวนข้อความทั้งหมด:  2
1
แสดงความคิดเห็น
1111

Posts: 8 topics
Joined: 4/8/2553

ความคิดเห็นที่ 1  « on 6/2/2554 21:51:00 IP : 182.52.175.63 »   
Re: สื่อที่ไม่เป็นกัลยาณมิตร
 
อนุโมทนาคะ พี่สิทธิ์กล่าวได้ตรงใจมากคะ ช่วงหลังๆชอบเข้าเวปช๊อปปิ้งและแวะอ่านข่าวที่ไม่เป็นสาระบ่อยๆ ได้ข้อความเตือนสติอย่างนี้ดีมากเลยคะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
Aimee2500

Posts: 44 topics
Joined: 14/12/2552

ความคิดเห็นที่ 2  « on 7/2/2554 4:58:00 IP : 86.166.175.71 »   
Re: สื่อที่ไม่เป็นกัลยาณมิตร
 
อนุโมทนาสาธุ ค่ะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 8 Visits: 16,777,220 Today: 520 PageView/Month: 35,229