luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   พระอุปคุต  (Read: 44850 times - Reply: 16 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

พระอุปคุต
« Thread Started on 22/2/2553 21:13:00 IP : 124.121.125.41 »
 

พอดีได้รูปพระอุปคุตองค์งาม ๆ ซึ่งทำมาจากไม้กฤษณาจากประเทศพม่า เลยนำมาให้ได้ชมกัน

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบประวัติ ก็ขอเล่าย่อ ๆ ว่าพระอุปคุตท่านเป็นพระอรหันต์ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (หลังพุทธกาลประมาณ ๒๐๐ กว่าปี)

ท่านเป็นผู้ที่นำเสด็จพระเจ้าอโศกมหาราชให้รู้จักสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า อาทิ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิธีเฉลิมฉลองสมโภชน์ความสำเร็จในการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์และพุทธสถานจำนวน ๘๔,๐๐๐ แห่งทั่วอินเดีย

เรื่องราวของพระอุปคุตมีกล่าวไว้มากในฝ่ายมหาสังฆิกะ (นิยมภาษาสันสกฤต) ในขณะที่พระอรหันต์ร่วมสมัยอีกท่านหนึ่งคือพระโมคคัลลีติสสะเถร ผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกประเทศอินเดีย ซึ่งมีกล่าวไว้มากในฝั่งเถรวาท (นิยมภาษาบาลี)

กล่าวกันว่าพระอุปคุตยังมีชีวิตอยู่แม้ในปัจจุบัน เพราะท่านอธิษฐานจะอยู่จนกว่าจะสิ้นอายุพระพุทธศาสนา (เช่นเดียวกับพระอุตตระ หรือพระครูเทพโลกอุดร พระอรหันต์ร่วมสมัยอีกท่านหนึ่ง)

หากเรามีโอกาสไปเยือนประเทศพม่าก็จะพบเห็นไม้แกะสลักเป็นรูปพระอุปคุตอย่างที่เห็นในรูปข้างต้นนี้เป็นจำนวนมาก ที่ฝีมือดีเยี่ยมก็เห็นจะเป็นช่างที่เมืองหงสาวดีหรือบะโค

สำหรับในเมืองไทย นอกจากรูปทรงข้างต้นแล้ว ยังนิยมสร้างเป็นพระบัวเข็ม (มีใบบัวคลุมที่เศียร และที่ฐานจะมีรูปสัตว์น้ำหลายชนิด)

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: พระอุปคุต
จำนวนข้อความทั้งหมด:  12
1
2
>
แสดงความคิดเห็น
รชภ

Posts: 7 topics
Joined: 7/11/2552

ความคิดเห็นที่ 1  « on 22/2/2553 22:00:00 IP : 58.10.90.88 »   
Re: พระอุปคุต
 

งดงามจังครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
Aimee2500

Posts: 44 topics
Joined: 14/12/2552

ความคิดเห็นที่ 2  « on 23/2/2553 9:02:00 IP : 86.181.86.227 »   
Re: พระอุปคุต
 
อนุโมทนา สาธุค่ะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
yingka

Posts: 50 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 3  « on 23/2/2553 10:11:00 IP : 124.122.250.168 »   
Re: พระอุปคุต
 

เพิ่งเคยเห็นพระอุปคุตที่สร้างแบบนี้..งามมากค่ะ ทำจากไม้กฤษณา อย่างนี้คงหอมน่าดู

ขอบคุณค่ะพี่ที่นำมาให้ชมเป็นบุญตา

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
ลับแล

Posts: 0 topics
Joined: none

ความคิดเห็นที่ 4  « on 24/2/2553 11:06:00 IP : 58.9.201.40 »   
Re: พระอุปคุต
 
อนุโมทนาค่ะ องค์ท่านงามมากค่ะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
Brass Lanterns

Posts: 2 topics
Joined: 9/11/2552

ความคิดเห็นที่ 5  « on 25/2/2553 17:37:00 IP : 124.157.220.109 »   
Re: พระอุปคุต
 

อนุโมทนาครับ

 ปางนี้เรียกว่าปางจกบาตรครับ

พระอุปคุตท่าน นอกจากเป็นเลิศทางฤทธิ์แล้ว  ยังเป็นเลิศทางโชคลาภอีกด้วย

ทางพม่าและภาคเหนือ เคารพนับถือกันมาก โดยเฉพาะ "เพ็ญพุธ" (วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ )

เชื่อกันว่า ท่านจะออกบิณฑบาตรโปรดญาติโยม ในเวลาเที่ยงคืน

 

 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
gftor

Posts: 0 topics
Joined: none

ความคิดเห็นที่ 6  « on 26/2/2553 15:17:00 IP : 58.137.145.50 »   
Re: พระอุปคุต
 

โมทนา สาธุ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สมชาย

Posts: 0 topics
Joined: 4/3/2553

ความคิดเห็นที่ 7  « on 15/3/2553 11:12:00 IP : 58.9.189.12 »   
Re: พระอุปคุต
 

คุณสิทธิ์ครับ เรื่องพระอุตตระหรือพระครูเทพโลกอุดร มีความเป็นมาอย่างไรครับ เคยเห็นรูปถ่ายที่มีผู้บอกว่าเป็นรูปพระครูเทพโลกอุดรแต่บางท่านบอกว่าเป็นรูปพระองค์หนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีที่มรณภาพแล้ว ขอบคุณครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 8  « on 15/3/2553 21:35:00 IP : 115.87.24.242 »   
Re: พระอุปคุต
 
สมชาย Talk:

คุณสิทธิ์ครับ เรื่องพระอุตตระหรือพระครูเทพโลกอุดร มีความเป็นมาอย่างไรครับ เคยเห็นรูปถ่ายที่มีผู้บอกว่าเป็นรูปพระครูเทพโลกอุดรแต่บางท่านบอกว่าเป็นรูปพระองค์หนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีที่มรณภาพแล้ว ขอบคุณครับเรื่องพระอุตระหรือพระครูเทพโลกอุดรนี้ ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ที่พระสังฆราชยุคนั้น คือ พระมหาโมคคัลลีติสสะเถร  ได้ส่งให้ท่านเป็นหนึ่งในพระธรรมทูตมาเผยแพระพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิ

ผมเคยได้มีโอกาสกราบเรียนถามหลวงพ่อจรัลฯ และหลวงปู่โง่น ว่าจริงไหมที่ท่านเคยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เทพโลกอุดรมาอบรมสั่งสอนกรรมฐาน ท่านทั้งสองตอบว่าจริง

ผมได้นำเรื่องนี้มาถามหลวงปู่ดู่อีก ท่านให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า หลวงปู่เทพโลกอุดรมีตัวตนจริง มีชีวิตผ่านมาในหลายยุคหลายสมัย โดยในสมัยอยุธยาท่านมีนามว่าหลวงพ่อคง วัดกุฎีดาว

แต่หลวงปู่ก็มิได้ให้ลูกศิษย์เห่อหรือฟูกับเรื่องราวของท่าน เพราะท่านก็เป็นเพียงหนึ่งในสังฆะรัตนะ ดังนั้น ตราบใดที่เราเคารพนบนอบในรัตนตรัย ก็ถือว่าเรานอบน้อมไปถึงท่านโดยปริยาย หากเห่อเหิมจนเกินงามก็จะกลายเป็นว่ายกท่านเกินพระพุทธเจ้า หรือเกินครูอาจารย์ที่อยู่จำเพาะหน้าเราไป

เดี๋ยวนี้มีหลายสำนักยกท่านขึ้นชูโรง แต่ล้วนทำเป็นเชิงพุทธพาณิชย์ ดูแล้วน่าสังเวชใจ ใครเห่อตามไปก็มีแต่จะเสียทรัพย์ แถมยังเข้าข่ายมองข้ามพระพุทธเจ้า มองข้ามครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนตนมา มัวแต่เห่อฤทธิ์ปาฏิหาริย์จนไม่รู้ว่าสรณะที่พึ่งที่แท้นั้นอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตนที่ฝึกดีแล้ว หรืออยู่ที่ความขลังในพลังลึกลับของสิ่งที่มองไม่เห็น ก็ควรได้พิจารณากันให้ดีครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สมชาย

Posts: 0 topics
Joined: 4/3/2553

ความคิดเห็นที่ 9  « on 16/3/2553 11:31:00 IP : 58.9.196.179 »   
Re: พระอุปคุต
 
ขอบคุณครับคุณสิทธิ์ ขอถามเพิ่มเติมครับ เพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกต้องหรือไม่คือ ปัจจุบันพระอุตตระหรือพระครูเทพโลกอุดร ท่านยังอยู่จนกว่าจะครบห้าพันปีในสมัยอยุธยาท่านคือหลวงพ่อคง วัดกุฎีดาว ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปเห็นในลักษณะของพระสงฆ์องค์อื่นไม่ใช่ว่าในแต่ละสมัยท่านจะเกิดเป็นเด็กก่อนแล้วโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนคนทั่วไป ส่วนรูปถ่ายที่ปัจจุบันที่ว่าเป็นรูปของท่านไม่ใช่รูปของท่านจริง ความเข้าใจของผมถูกต้องหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
kobnokkala

Posts: 0 topics
Joined: none

ความคิดเห็นที่ 10  « on 17/3/2553 20:51:00 IP : 180.180.214.63 »   
Re: พระอุปคุต
 


 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
1
2
>
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 6 Visits: 16,777,220 Today: 517 PageView/Month: 35,226