luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม  (Read: 290332 times - Reply: 289 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
« Thread Started on 14/5/2556 7:59:00 IP : 203.148.162.151 »
 

ถึงวันนี้ เว็บ luangpudu.com / luangpordu.com ซึ่งมีการตั้งชื่อเล่นจากเพื่อน ๆ สมาชิกว่า "บ้านหลวงปู่อมยิ้ม" ก็เปิดประตูบ้านมานานกว่า ๓ ปีแล้ว มีเพื่อน ๆ มาเป็นสมาชิกร่วม ๙๐๐ คน

ลุงสิทธิ์มาสังเกตว่าลุงสิทธิ์เขียนโม้อยู่คนเดียวเสียเป็นส่วนมาก (เขียนไปตั้งกว่า ๕๐๐ กระทู้)  จึงอยากได้ยินเรื่องเล่าจากสมาชิกบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ตัวเองหรือคนใกล้ตัวเจอะเจอสิ่งกระทบต่าง ๆ แล้วอาศัยอุบายธรรมอะไรในการรักษาใจ

ลุงสิทธิ์ตระหนักเสมอว่าปัญญาแท้นั้นไม่ได้เกิดจากการอ่านมากหรือฟังมาก นั้นเป็นเพียงปัญญาขั้นต้น หากแต่เกิดจากการรักษาใจ (ผ่านการเจริญสติและปัญญา) ในเวลาที่เจอะเจอสิ่งกระทบซึ่งเป็นเหมือนแบบฝึกหัด ซึ่งถ้าผ่านแบบฝึกหัดมามาก สติปัญญาก็ยิ่งได้รับการฝึกฝนให้เฉียบคมมากขึ้น ดังที่ครูบาอาจารย์มักอุปมาว่า "สิ่งกระทบหรือแบบฝึกหัดเป็นเหมือนหินลับสติปัญญา"

นอกจากนี้ ลุงสิทธิ์ก็ยังเชื่ออีกว่า จุดอ่อน (กิเลส) เช่นความกลัวของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน ปัญหาเล็ก ๆ ของคน ๆ หนึ่ง อาจเป็นปัญหาใหญ่ของอีกคนหนึ่ง สำหรับผู้ต้องการฝึกฝนอบรมตนแล้ว ย่อมไม่ปรารถนาให้จุดอ่อนเหล่านั้นติดตัวตัวเองไปจนตาย (แม้บางครั้งอาจให้เหตุผลให้ตัวเองสบายใจว่า เอาไว้ละทีหลังก็ตาม) การยอมรับในจุดอ่อนที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่เป็นจุดร่วมก็คือการเดินไปบนหนทางของการพัฒนาตน ทั้งเรื่องกายวาจา (ศีล) คุณภาพของจิต (สมาธิ) และปัญญา

ลุงสิทธิ์อารัมภบทมามากพอสมควร (หรืออาจเกินควร) แล้ว จึงอยากรับฟังเรื่องเล่าอันอาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนให้เศร้า แล้วระงับหรือบรรเทาความเศร้าไว้ได้ เรื่องที่ชวนให้โกรธ แล้วระงับหรือบรรเทาความโกรธไว้ได้ เรื่องที่ชวนให้ลุ่มหลง แล้วระงับหรือกลับตัวให้คลายหลงได้ ฯลฯ

น้องเอสกิโมซึ่งอยู่ขั้วโลกเหนือ อยู่กับกองหิมะ เจอะเจอผู้คนน้อย ก็ใช่ว่าจะมีสิ่งกระทบน้อยนะ เพราะสิ่งกระทบที่มาทางใจโดยตรง ก็อาจมีมากไม่แพ้ช่องทางตา หู ฯลฯ คุณพ่อน้องพลอยสวยก็คงมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้เป็นพ่อ และอีก ๆ หลาย ๆ คนที่มีลูกเล็กลูกโต สิ่งกระทบที่เจอะเจอในที่ใกล้ตัว หรือแม้แต่ในวัดในวา ฯลฯ สิ่งกระทบที่อยู่ในประเทศ และนอกประเทศ (กรณีนอกประเทศนี่คงต้องให้เป็นการบ้านของคุณคนแถวหลัง ป้าน้อง หลานเอมี่ รวมทั้งน้องเอสกิโม) หรือสิ่งกระทบในแวดวงที่ทำงาน ก็ต้องถามคุณ DRAGON ฯลฯ หรือจะเป็นแวดวงการศึกษา ....ต้องถามใครล่ะ  อีกทั้งประสบการณ์ของคนที่ทำบ้านให้เป็นวัดอย่างน้องพุทธธิดา (และเชื่อว่าอีกหลาย ๆ คน) สารพัดเรื่องที่น่าจะนำมาเล่าสู่กันฟัง 

เชิญทุกท่านช่วยกันทำให้บ้านหลวงปู่อมยิ้มที่เหมือนมีชีวิตอยู่แล้วนี้ให้มี "ชีวา" ด้วยนะครับ 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
จำนวนข้อความทั้งหมด:  110
 First page 
<
6
7
8
9
10
11
แสดงความคิดเห็น
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 101  « on 5/6/2557 7:39:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


ทยอยขนกระสอบน้ำตาลทรายและขนถ่ายทุรียน

ไม่น่าเชื่อว่ารถกระบะที่ลุงสิทธิ์ขับไปจะสามารถถ่ายใส่รถกระบะเล็กของวัดต่าง ๆ จนเต็ม ได้ถึง ๔ คัน

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 102  « on 5/6/2557 7:40:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


รถนำบุญ ...จุจริงหนอ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 103  « on 5/6/2557 7:54:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


ใครช่วยบอกที นกยูงที่ยอดหลังคาศาลาวัดป่าบ้านตาด นั่นของจริงหรือของปลอม ^__^

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 104  « on 5/6/2557 8:01:00 IP : 134.204.208.36 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

แพ็คคู่ขอร่วมอนุโมทนาสาธุ....

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 105  « on 5/6/2557 12:40:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


นกยูงตัวนี้ใฝ่ดีนะ (ใฝ่สูง)

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 106  « on 5/6/2557 12:54:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


นกยูงเดินอวดความงามอยู่ตรงบริเวณทางเข้าเขตสงฆ์ 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 107  « on 6/6/2557 12:56:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


ไหน ๆ ก็ได้นำภาพที่ไปทำบุญที่วัดป่าบ้านตาดมาให้ชมแล้ว ก็ถือโอกาสนำภาพพิเศษที่มีผู้ถ่ายเอาไว้ได้ในวันพิธีที่เรียกว่า งานบุญหรืองานแผ่เมตตาสามแดนโลกธาตุ ที่จัดเป็นประจำทุกวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ฯ ของทุกปี ณ วัดป่าบ้านตาด ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่โยมแม่ของหลวงตามหาบัวละสังขาร

ในปีนี้ แม้ว่าหลวงตาจะไม่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่มาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อมั่นให้กับสาธุชนที่มาร่วมงานก็คือปรากฏการณ์พระอาทิตย์ ๒ ดวง

ลุงสิทธิ์ก็เพิ่งจะเคยได้ยิน ลักษณะก็คือมีพระอาทิตย์ทรงกลด แล้วที่ขอบวงของพระอาทิตย์ทรงกลด เหมือนจะมีอะไรมารองรับให้รัศมีทรงกลดมาตกกระทบตรงขอบวง จนแลเห็นเป็นดวงสว่างอีกดวงหนึ่ง เมื่อขยายภาพ ก็จะเห็นดวงสว่างชัดขึ้น แลดูเหมือนพระอาทิตย์อีกดวงหนึ่ง

ก็นับว่าแปลกดี ทำให้นึกถึงคำหลวงปู่ดู่ที่ว่า "พระท่านทำให้เชื่อ"

(เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพระแล้ว ก็เพื่อจะโยงไปสู่ความเชื่อในเรื่องของหลักกรรมและความเพียรต่อไป ถ้าเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แล้วจมจ่อมอยู่กับมัน ก็ไม่ใช่ศรัทธาที่เป็นสัมมาปฏิบัติ)

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 108  « on 1/7/2557 14:45:00 IP : 1.46.198.79 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
ขอบคุณน้องเหลิมที่ช่วยเล่าการเรียนรู้และความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาที่ได้มา "ทำงานถวายหลวงปู่" กับบ้านหลวงปู่อมยิ้ม ลุงสิทธิ์รับทราบแล้วก็แอบอมยิ้มภูมิใจและชื่นใจว่าการเผยแพร่คำสอนหลวงปู่ตามแบบที่ท่านสอนนั้นไม่เป็นหมัน และแอบเชื่ออยู่ลึกๆ ว่าสมาชิกที่เข้ามาศึกษา แม้ไม่ (ค่อย) ได้เข้ามาสนทนาวิสาสะกัน ก็คงมีศรัทธาในพระรัตนตรัยและหลวงปู่เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือการสร้าง "เครื่องอยู่" ให้กับตนเองตามกำลังความอุตสาหะ อนุโมทนากับน้องเหลิม (รวมทั้งคุณแม่บ้านที่ช่วยกันกดดัน) และผู้แอบอ่านแอบปฏิบัติทุกท่านด้วยครับ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 109  « on 13/7/2557 21:44:00 IP : 171.98.139.162 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
โมทนาสาธุค่ะ "ดูจิต รักษาจิต ค่อยๆเพียรทำไป" my every day's resolution.
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 110  « on 14/7/2557 7:38:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

การฟังสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่า

แต่การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิมีคุณค่ายิ่งกว่า เพราะเป็นการนำเนื้อหาสาระของธัมมจักกัปปวัตนสูตรไปใช้ให้เกิดผลจริงแก่ชีวิต ว่าอะไรใช่ทาง หรือมิใช่ทาง

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
 First page 
<
6
7
8
9
10
11
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 11 Visits: 16,759,350 Today: 1,704 PageView/Month: 64,201