luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม  (Read: 289087 times - Reply: 289 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
« Thread Started on 14/5/2556 7:59:00 IP : 203.148.162.151 »
 

ถึงวันนี้ เว็บ luangpudu.com / luangpordu.com ซึ่งมีการตั้งชื่อเล่นจากเพื่อน ๆ สมาชิกว่า "บ้านหลวงปู่อมยิ้ม" ก็เปิดประตูบ้านมานานกว่า ๓ ปีแล้ว มีเพื่อน ๆ มาเป็นสมาชิกร่วม ๙๐๐ คน

ลุงสิทธิ์มาสังเกตว่าลุงสิทธิ์เขียนโม้อยู่คนเดียวเสียเป็นส่วนมาก (เขียนไปตั้งกว่า ๕๐๐ กระทู้)  จึงอยากได้ยินเรื่องเล่าจากสมาชิกบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ตัวเองหรือคนใกล้ตัวเจอะเจอสิ่งกระทบต่าง ๆ แล้วอาศัยอุบายธรรมอะไรในการรักษาใจ

ลุงสิทธิ์ตระหนักเสมอว่าปัญญาแท้นั้นไม่ได้เกิดจากการอ่านมากหรือฟังมาก นั้นเป็นเพียงปัญญาขั้นต้น หากแต่เกิดจากการรักษาใจ (ผ่านการเจริญสติและปัญญา) ในเวลาที่เจอะเจอสิ่งกระทบซึ่งเป็นเหมือนแบบฝึกหัด ซึ่งถ้าผ่านแบบฝึกหัดมามาก สติปัญญาก็ยิ่งได้รับการฝึกฝนให้เฉียบคมมากขึ้น ดังที่ครูบาอาจารย์มักอุปมาว่า "สิ่งกระทบหรือแบบฝึกหัดเป็นเหมือนหินลับสติปัญญา"

นอกจากนี้ ลุงสิทธิ์ก็ยังเชื่ออีกว่า จุดอ่อน (กิเลส) เช่นความกลัวของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน ปัญหาเล็ก ๆ ของคน ๆ หนึ่ง อาจเป็นปัญหาใหญ่ของอีกคนหนึ่ง สำหรับผู้ต้องการฝึกฝนอบรมตนแล้ว ย่อมไม่ปรารถนาให้จุดอ่อนเหล่านั้นติดตัวตัวเองไปจนตาย (แม้บางครั้งอาจให้เหตุผลให้ตัวเองสบายใจว่า เอาไว้ละทีหลังก็ตาม) การยอมรับในจุดอ่อนที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่เป็นจุดร่วมก็คือการเดินไปบนหนทางของการพัฒนาตน ทั้งเรื่องกายวาจา (ศีล) คุณภาพของจิต (สมาธิ) และปัญญา

ลุงสิทธิ์อารัมภบทมามากพอสมควร (หรืออาจเกินควร) แล้ว จึงอยากรับฟังเรื่องเล่าอันอาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนให้เศร้า แล้วระงับหรือบรรเทาความเศร้าไว้ได้ เรื่องที่ชวนให้โกรธ แล้วระงับหรือบรรเทาความโกรธไว้ได้ เรื่องที่ชวนให้ลุ่มหลง แล้วระงับหรือกลับตัวให้คลายหลงได้ ฯลฯ

น้องเอสกิโมซึ่งอยู่ขั้วโลกเหนือ อยู่กับกองหิมะ เจอะเจอผู้คนน้อย ก็ใช่ว่าจะมีสิ่งกระทบน้อยนะ เพราะสิ่งกระทบที่มาทางใจโดยตรง ก็อาจมีมากไม่แพ้ช่องทางตา หู ฯลฯ คุณพ่อน้องพลอยสวยก็คงมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้เป็นพ่อ และอีก ๆ หลาย ๆ คนที่มีลูกเล็กลูกโต สิ่งกระทบที่เจอะเจอในที่ใกล้ตัว หรือแม้แต่ในวัดในวา ฯลฯ สิ่งกระทบที่อยู่ในประเทศ และนอกประเทศ (กรณีนอกประเทศนี่คงต้องให้เป็นการบ้านของคุณคนแถวหลัง ป้าน้อง หลานเอมี่ รวมทั้งน้องเอสกิโม) หรือสิ่งกระทบในแวดวงที่ทำงาน ก็ต้องถามคุณ DRAGON ฯลฯ หรือจะเป็นแวดวงการศึกษา ....ต้องถามใครล่ะ  อีกทั้งประสบการณ์ของคนที่ทำบ้านให้เป็นวัดอย่างน้องพุทธธิดา (และเชื่อว่าอีกหลาย ๆ คน) สารพัดเรื่องที่น่าจะนำมาเล่าสู่กันฟัง 

เชิญทุกท่านช่วยกันทำให้บ้านหลวงปู่อมยิ้มที่เหมือนมีชีวิตอยู่แล้วนี้ให้มี "ชีวา" ด้วยนะครับ 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
จำนวนข้อความทั้งหมด:  110
<
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 Last page 
แสดงความคิดเห็น
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 21  « on 18/6/2556 10:31:00 IP : 134.204.208.36 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

     มาขอลงชื่อครับ... แต่ถ้ามีผู้สนใจเกินจำนวนก็ขอสละสิทธิ์ให้ท่านอื่นก่อนครับ....

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 22  « on 18/6/2556 12:42:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
เหลิม Talk:

     มาขอลงชื่อครับ... แต่ถ้ามีผู้สนใจเกินจำนวนก็ขอสละสิทธิ์ให้ท่านอื่นก่อนครับ....น้องเหลิมอยู่โคราช ก็สมควรได้ยินได้ฟังธรรมะดีของพระเถระแห่งเมืองโคราช  

นับน้องเหลิมเป็นรายที่ ๑ ยังเหลือ CD ประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกภาพพระภิกษุวัยเกือบร้อยปีเดินจงกรมในยามเช้า อีก ๗ แผ่น

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
รพินทร์

Posts: 3 topics
Joined: 14/12/2552

ความคิดเห็นที่ 23  « on 18/6/2556 16:46:00 IP : 58.8.144.28 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่สิทธิ์กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ และขอลงชื่อรับแผ่นซีดีด้วยอีกหนึ่งคนครับ...

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
psyu

Posts: 0 topics
Joined: 16/4/2555

ความคิดเห็นที่ 24  « on 18/6/2556 17:09:00 IP : 110.171.9.93 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

ขอรับด้วยครับ  1 แผ่น

 

ไพศาล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

59/238 หมู่บ้าน ป.ผาสุก ซอย 12/1

ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา  กทม. 10170

ขอบคุณครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 25  « on 18/6/2556 23:06:00 IP : 27.145.188.119 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

มาลงชื่อรับซีดีหลวงปู่ทาแล้วจำนวน ๓ ท่าน ยังเหลืออีก ๕ แผ่น

คุณ suweera ไปไหนหนอ มาแจ้งความจำนงเป็นคนแรกตั้งแต่ยังหาแผ่นซีดีไม่เจอ...

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 26  « on 19/6/2556 7:49:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

เพื่อน ๆ สมาชิกครับ

พูดถึงเรื่องธรรมทาน สมัยนี้นิยมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์หรือคาถา มียอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกบ้าง หรือบางทีมีคติธรรมสั้น ๆ ผสมบ้าง บางทีมีคติธรรมที่อ้างว่าเป็นของหลวงปู่ทวดบ้าง ฯลฯ

ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธ เป็นพุทธบริษัท ๔ ที่ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา จึงควรพิจารณาเรื่องนี้ให้ดี เพราะเราต้องมั่นใจว่าเรากำลังให้ "ธรรมทาน" มิใช่ "อธรรมทาน" กล่าวคือ เราต้องมั่นใจว่าเป็นเนื้อหาแห่งพระธรรม หรือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จริง

เมื่อกว่า ๒๐ ปีมาแล้ว ตอนที่คุณเมธาเป็นตัวแทนให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปวิดีโอประวัติหลวงปู่ดู่ คุณเมธาตอบคำถามว่า "หลวงปู่ให้อะไรกับเรา" คำตอบของคุณเมธามีใจความว่าหลวงปู่ท่านให้ "ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา" ลุงสิทธิ์ฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากว่าเป็นประโยคที่ครอบคลุมสาระสำคัญ ๆ ไว้ทั้งหมด

คนเราจะเดินไปถูกทางได้ก็ต้องเริ่มต้นที่ "สัมมาทิฏฐิ" ก่อน ไม่อย่างนั้นแล้ว แม้มีความเพียร ก็เป็นการเพียรไปบนหนทางอื่น ที่มิใช่มรรคอันจะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้จริง

...ธรรมทาน การเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ หรือธรรมที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์

...อธรรมทาน การเผยแผ่คำสอนที่มิใช่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ หรือธรรมที่ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

พิจารณา มหาพิจารณา

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
ปุถุชน

Posts: 1 topics
Joined: 8/5/2556

ความคิดเห็นที่ 27  « on 19/6/2556 8:33:00 IP : 202.29.26.249 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
สิทธิ์ Talk:

...ตอนที่คุณเมธาเป็นตัวแทนให้สัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปวิดีโอประวัติหลวงปู่ดู่ คุณเมธาตอบคำถามว่า "หลวงปู่ให้อะไรกับเรา" คำตอบของคุณเมธามีใจความว่าหลวงปู่ท่านให้ "ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา"

คนเราจะเดินไปถูกทางได้ก็ต้องเริ่มต้นที่ "สัมมาทิฏฐิ" ก่อน ไม่อย่างนั้นแล้ว แม้มีความเพียร ก็เป็นการเพียรไปบนหนทางอื่น ที่มิใช่มรรคอันจะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้จริง

...ธรรมทาน การเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ หรือธรรมที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธองค์

...อธรรมทาน การเผยแผ่คำสอนที่มิใช่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ หรือธรรมที่ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

พิจารณา มหาพิจารณา ขออนุญาตพิจารณาต่อจากพี่สิทธิ์ครับผม

แผ่นปลิวเชิญชวนร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ สวดภาณยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็ก๑

หนังสือเวียน จากผู้ไม่เคยเห็นหน้าให้ส่งต่อๆภายในเจ็ดวัน สิบห้าวันไม่งั้นท่านผู้อ่านจะมีอันเป็นไป๑

แผ่นปลิว(อ้างพุทธทำนาย)น้ำจะท่วมโลก โลกาจะวิบัติต้องปฏิบัติตามฯ๑

ฯลฯ

ช่างสงสารเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ ที่ต้องมาพลอยรับใช้งานเหล่านี้

จากยุคหินเก่าสู่ยุคหินใหม่ ได้แต่ยืน เดิน นั่ง นอนทอดถอนใจ นี่มันยุคหัวใจดิจิตอลมิใช่รึ เมื่อไรหนอแสงแห่งพระธรรมจะส่องสว่างกลางใจมหาปุถุชน

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 28  « on 19/6/2556 12:59:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
ปุถุชน Talk:

..แผ่นปลิว(อ้างพุทธทำนาย)น้ำจะท่วมโลก โลกาจะวิบัติต้องปฏิบัติตามฯ๑ ฯลฯ ....

กี่ครอบครัวที่ต้องกระทบเพราะความที่ตื่นตูมไปตามนักทำนาย บ้างลาออกจากงาน บ้างขายบ้าน ส่วนคนท้องที่ที่ไม่ได้ตื่นตูมไปตาม แต่ก็ต้องรับผลกระทบกันไปเต็ม ๆ คือการสูญเสียรายได้หรือตกงานเพราะเหตุไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยือน บางครอบครัว แม้รายได้ที่หายไปจะไม่มาก แต่มันหมายถึงการต้องอดมื้อกินมื้อ ฯลฯ 

 ส่วนหนึ่งก็ต้องโทษชาวพุทธที่ตื่นตูมตามคำของนักทำนายที่คะนองวาจาเหล่านั้น

นี้คงต้องแก้ด้วยการทำให้ตื่นอย่างชาวพุทธจริง ๆ นั่นก็คือ (รู้) ตื่น เบิกบาน 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 29  « on 19/6/2556 16:54:00 IP : 124.122.122.141 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
มาโมทนากับ. น้องๆ หลานๆ เพื่อนร่วมทางขูดกิเลส ดัดกายวาจาใจ และอื่นๆ: ครูเมธา คุณเพียงดิน คุณyingka และคุณๆ หมดหวังในตัวศิษย์อย่างพวกป้าแล้วหรือคะ ไม่ตั้งกระทู้ ไม่เข้ากระทู้มาเตือน มาขยาย มาช่วยทำให้กระจ่างบ้างเลย เกิดครูพอหมดหวังในตัวพวกเราที่ "เป็นเสียยังเงี้ยะ" ใครจะเป็นกำลังใจ ช่วยปั่นปิติให้รุ่นหลังมาแรงข้ามร่องกระดานคะ
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
psyu

Posts: 0 topics
Joined: 16/4/2555

ความคิดเห็นที่ 30  « on 24/6/2556 18:35:00 IP : 110.171.9.93 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

บ่ายวันนี้ ได้รับ CD ธรรมะ ของหลวงปู่ทา จารุธัมโม วัดถ้ำซับมืดที่คุณพรสิทธิ์ ได้กรุณาจัดส่งมาให้ ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ

ในขณะที่กำลังกังวลใจอยู่ว่า จะแจ้งให้ทราบได้อย่างไรว่า ได้รับ CD แล้ว เพราะจำได้ว่า เป็นการประกาศแจก ที่แทรกอยู่ในกระทู้ใดกระทู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่กระทู้เฉพาะกิจ พอเข้าเวปครั้งแรกของวันนี้ ก็เจอข้อความนี้ของคุณเอสกิโมเป็นอันดับแรกเลย ขอบคุณคุณเอสกิโมด้วยครับที่ช่วยทำให้เจอกระทู้นี้ โดยที่ผมไม่ต้องไล่ตามหาทีละกระทู้ 

 

 

 

 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
<
1
2
3
4
5
6
7
8
>
 Last page 
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 10 Visits: 16,686,320 Today: 1,132 PageView/Month: 67,854