luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
Started by
Topic:   รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม  (Read: 290338 times - Reply: 289 comments)   
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
« Thread Started on 14/5/2556 7:59:00 IP : 203.148.162.151 »
 

ถึงวันนี้ เว็บ luangpudu.com / luangpordu.com ซึ่งมีการตั้งชื่อเล่นจากเพื่อน ๆ สมาชิกว่า "บ้านหลวงปู่อมยิ้ม" ก็เปิดประตูบ้านมานานกว่า ๓ ปีแล้ว มีเพื่อน ๆ มาเป็นสมาชิกร่วม ๙๐๐ คน

ลุงสิทธิ์มาสังเกตว่าลุงสิทธิ์เขียนโม้อยู่คนเดียวเสียเป็นส่วนมาก (เขียนไปตั้งกว่า ๕๐๐ กระทู้)  จึงอยากได้ยินเรื่องเล่าจากสมาชิกบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่ตัวเองหรือคนใกล้ตัวเจอะเจอสิ่งกระทบต่าง ๆ แล้วอาศัยอุบายธรรมอะไรในการรักษาใจ

ลุงสิทธิ์ตระหนักเสมอว่าปัญญาแท้นั้นไม่ได้เกิดจากการอ่านมากหรือฟังมาก นั้นเป็นเพียงปัญญาขั้นต้น หากแต่เกิดจากการรักษาใจ (ผ่านการเจริญสติและปัญญา) ในเวลาที่เจอะเจอสิ่งกระทบซึ่งเป็นเหมือนแบบฝึกหัด ซึ่งถ้าผ่านแบบฝึกหัดมามาก สติปัญญาก็ยิ่งได้รับการฝึกฝนให้เฉียบคมมากขึ้น ดังที่ครูบาอาจารย์มักอุปมาว่า "สิ่งกระทบหรือแบบฝึกหัดเป็นเหมือนหินลับสติปัญญา"

นอกจากนี้ ลุงสิทธิ์ก็ยังเชื่ออีกว่า จุดอ่อน (กิเลส) เช่นความกลัวของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน ปัญหาเล็ก ๆ ของคน ๆ หนึ่ง อาจเป็นปัญหาใหญ่ของอีกคนหนึ่ง สำหรับผู้ต้องการฝึกฝนอบรมตนแล้ว ย่อมไม่ปรารถนาให้จุดอ่อนเหล่านั้นติดตัวตัวเองไปจนตาย (แม้บางครั้งอาจให้เหตุผลให้ตัวเองสบายใจว่า เอาไว้ละทีหลังก็ตาม) การยอมรับในจุดอ่อนที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่สิ่งที่เป็นจุดร่วมก็คือการเดินไปบนหนทางของการพัฒนาตน ทั้งเรื่องกายวาจา (ศีล) คุณภาพของจิต (สมาธิ) และปัญญา

ลุงสิทธิ์อารัมภบทมามากพอสมควร (หรืออาจเกินควร) แล้ว จึงอยากรับฟังเรื่องเล่าอันอาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนให้เศร้า แล้วระงับหรือบรรเทาความเศร้าไว้ได้ เรื่องที่ชวนให้โกรธ แล้วระงับหรือบรรเทาความโกรธไว้ได้ เรื่องที่ชวนให้ลุ่มหลง แล้วระงับหรือกลับตัวให้คลายหลงได้ ฯลฯ

น้องเอสกิโมซึ่งอยู่ขั้วโลกเหนือ อยู่กับกองหิมะ เจอะเจอผู้คนน้อย ก็ใช่ว่าจะมีสิ่งกระทบน้อยนะ เพราะสิ่งกระทบที่มาทางใจโดยตรง ก็อาจมีมากไม่แพ้ช่องทางตา หู ฯลฯ คุณพ่อน้องพลอยสวยก็คงมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้เป็นพ่อ และอีก ๆ หลาย ๆ คนที่มีลูกเล็กลูกโต สิ่งกระทบที่เจอะเจอในที่ใกล้ตัว หรือแม้แต่ในวัดในวา ฯลฯ สิ่งกระทบที่อยู่ในประเทศ และนอกประเทศ (กรณีนอกประเทศนี่คงต้องให้เป็นการบ้านของคุณคนแถวหลัง ป้าน้อง หลานเอมี่ รวมทั้งน้องเอสกิโม) หรือสิ่งกระทบในแวดวงที่ทำงาน ก็ต้องถามคุณ DRAGON ฯลฯ หรือจะเป็นแวดวงการศึกษา ....ต้องถามใครล่ะ  อีกทั้งประสบการณ์ของคนที่ทำบ้านให้เป็นวัดอย่างน้องพุทธธิดา (และเชื่อว่าอีกหลาย ๆ คน) สารพัดเรื่องที่น่าจะนำมาเล่าสู่กันฟัง 

เชิญทุกท่านช่วยกันทำให้บ้านหลวงปู่อมยิ้มที่เหมือนมีชีวิตอยู่แล้วนี้ให้มี "ชีวา" ด้วยนะครับ 

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
จำนวนข้อความทั้งหมด:  110
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
 Last page 
แสดงความคิดเห็น
ปุถุชน

Posts: 1 topics
Joined: 8/5/2556

ความคิดเห็นที่ 41  « on 25/7/2556 7:01:00 IP : 202.29.26.249 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
สิทธิ์ Talk:
...

เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา ก็สนทนาธรรมกันเล็กน้อย...

...ในบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น...เสร็จแล้วก็พร้อมใจกันมาปฏิบัติภาวนารวมกันอีก ๑ รอบ ก่อนที่บางส่วนจะเดินทางกลับบ้าน โดยยังคงมีบางส่วนอยู่ปฏิบัติภาวนาต่อจนถึงอรุณรุ่ง

...อนุโมทนาสาธุการยิ่งครับผม

ได้อ่านที่พี่สิทธิ์เล่า(แอบเห็นรูปถ่ายด้วยครับ ;) ) ช่างเป็นบรรยากาศแห่งธรรมสภาและปฏิบัติบูชาที่น่าชื่นใจหลายขอรับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
เหลิม

Posts: 2 topics
Joined: 18/5/2555

ความคิดเห็นที่ 42  « on 25/7/2556 8:08:00 IP : 134.204.208.36 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

 ขออนุโมทนากับทุกท่านครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 43  « on 5/8/2556 12:59:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


น้องพุทธธิดากล่าวยกกันเกินไป เอาว่าเป็นความเห็นของลุงคนหนึ่งก็พอ ซึ่งต้องรออ่านทัศนะของท่านอื่น ๆ ประกอบด้วย

ส่วนตัวเห็นว่า

"อมตธรรม หรือสัจธรรม คือ ธรรมที่ไม่มีวันตาย มันจริงของมันอยู่วันยังค่ำ มันประกาศตัวมันเองอยู่ตลอดว่ามันอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แต่เพราะที่ผ่านมาเรามีแต่ตานอก ตาในยังบอดอยู่จึงไม่เห็น ก็เพราะใจเจ้าของยังหลงสมมติ

มาบัดนี้ ได้อาศัยศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นดุจนิ้วชี้พระจันทร์ เปิดประตูใจให้คลายความมืดบอด คลายความหลงสมมติ ทำให้เริ่มมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวง

...ประตูเปิดแล้ว ก็ด้วยใจที่เริ่มเป็นธรรม"

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
ปุถุชน

Posts: 1 topics
Joined: 8/5/2556

ความคิดเห็นที่ 44  « on 8/8/2556 14:47:00 IP : 202.29.26.246 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

ขอบพระคุณ "อมตธรรม ประตูเปิดแล้ว" ข้อมูลที่ยังไม่พอ(ในความรู้สึก)ของพี่พุทธธิดา และได้รับการขยายจนเต็ม ล้นเหลือได้เผื่อแผ่แก่น้องด้วยครับ

วันนี้ขออนุญาตนำบุญใหญ่มาฝากให้พี่ๆได้ร่วมอนุโมทนากันครับ ที่ทำงานของน้องปุถุชนได้นำต้นผ้าป่า(หกแสนบาทถ้วน) ไปถวายแด่วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน เพื่อสมทบทุนในการบูรณะพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ บรรยากาศทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาและศรัทธาสาธุชนที่ร่วมในงานต่างอิ่มบุญกันถ้วนหน้าครับผม ไม่ทราบว่าอานิสงส์แห่งการบูรณะพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรบ้างหนอ...

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
ปุถุชน

Posts: 1 topics
Joined: 8/5/2556

ความคิดเห็นที่ 45  « on 15/8/2556 8:40:00 IP : 202.29.26.248 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


กราบขอขมาต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์ กราบขออภัยต่อพี่ๆ หากเรื่องราวต่อไปนี้เป็นการไม่สมควรและขัดต่อเจตนาของครอบครัวหลวงปู่อมยิ้ม ครับผม ด้วยตระหนักในความเป็นผู้มาใหม่ แต่น้องปุถุชนเป็นคนที่ถ้าได้ปลงใจเชื่อแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติเพื่อให้เห็นจริงอย่างไม่รอช้า และเป็นคนที่ชอบพิสูจน์(ของแท้ต้องพิสูจน์ได้) เลยได้ประจักษ์แก่ใจหลายครั้งจนไม่มีอะไรให้ต้องสงสัย เหลืออย่างเดียว ณ ตอนนี้คือปฏิบัติให้มันได้เท่านั้นเองครับผม ที่เกริ่นมานั้นก็เพื่อหวังให้ผู้มาใหม่ ผู้ที่ยังลังเลสงสัยได้พิจารณา และมหาพิจารณาภาพลูกแก้วของหลวงปู่ด้านบนครับผม ด้วยความที่อยากเก็บภาพวัตถุมงคลของหลวงปู่ไว้สักการะบูชา จึงได้นำลูกแก้วของหลวงปู่ไปถ่ายภาพที่ร้านที่ไว้วางใจ รอจนเสร็จเรียบร้อย ได้เห็นภาพครั้งแรกนึกแปลกใจ ทำไมลูกแก้วใสๆ ถึงออกมาเช่นนี้ ก็เลยขออนุญาตลุงเจ้าของร้าน(ช่างภาพ) เข้าไปดูห้องสตูดิโอและกรรมวิธีการถ่าย ตลอดจนการหักเหของแสงฯลฯ ภาพพระเครื่องต่างๆ ที่แปะไว้ในห้องสตูฯ แต่ก็ไม่มีภาพขาวใหญ่ที่จะสะท้อนเข้าไปอยู่ในลูกแก้วนั้นได้เลย ผมและลุง(ช่างภาพ)ทบทวนกันอยู่นาน สุดท้ายลุงก็สรุปสั้นๆ ว่า "พระท่านอาจจะเสกอะไรไว้ข้างในก็ได้ คุณลองคิดดู" วันคืนล่วงไป พระธรรมของพระพุทธองค์ และสิ่งที่หลวงปู่พร่ำสอน ยังคงทนทานอย่างท้าทายคนจริงพิสูจน์ครับผม บันทึกไว้เป็นกำลังใจแก่ตนเองและผู้ยังเชื่อไม่จริงทั้งหลายครับผม
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 46  « on 13/8/2556 22:57:00 IP : 27.145.188.119 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 

ของเฉพาะตนหนอ...

ศรัทธาส่งต่อให้ความเพียร ความเพียรส่งต่อให้สมาธิ สมาธิส่งต่อให้ปัญญา

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
supa

Posts: 2 topics
Joined: 17/5/2554

ความคิดเห็นที่ 47  « on 15/8/2556 9:55:00 IP : 180.183.159.10 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
เหลิม Talk:

....และได้พยายามกวาดสายตาตามหาสิ่งที่หายไปจากที่เคยเห็นในครั้งก่อนๆคือ หนังสือเล่มเล็กๆที่ชื่อว่า "ตามรอยธรรม คำย้ำเตือน" ซึ่งสันนิฐานว่าคงหมดไปจากวัดแล้ว ก็เลยอดนำเอาไปให้ญาติๆได้อ่านกัน....เข้าข่ายหมดไป ดับไป ไหมคะ

ท่านผู้ใจดีอาจนำมาเติมใหม่ ใครได้อ่านก็อดไม่ได้ที่อยากศึกษาและทำตาม

ขอบคุณทีมผู้ทำหนังสืออีกหลายๆครั้งค่ะ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 48  « on 2/9/2556 8:07:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


DRAGON Talk:

 ผมเคยแบบไม่ได้ตั้งใจ..คือเพลียแล้วหลับตอนหัวค่ำ

 พอตื่นขึ้นมา ภาวนาตอนดึก แจ่มใสดี ไม่ง่วงเลยครับ

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมานอนแต่หัวค่ำ แล้วภาวนาตอนดึกหรือตอนเช้ามืด นับว่ามีประสิทธิผลมาก แต่ต้องอาศัยความมีวินัยไม่น้อยทีเดียว ขอบคุณน้อง DRAGON ครับ

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
สิทธิ์

Posts: 591 topics
Joined: 5/11/2552

ความคิดเห็นที่ 49  « on 3/9/2556 8:08:00 IP : 203.148.162.151 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 


หากจะถามว่าพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้สังเกตจากอะไร จึงจะรู้ว่าใครเป็นคนดี คำตอบก็คือ "ความกตัญญู" ดังธรรมบทที่ว่า "ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี"

และเนื่องจากเราอยู่ในหลายฐานะ ดังนั้น ความกตัญญูจึงแตกแขนงออกไปอีก เช่น กตัญญูต่อบุพการี กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ กตัญญูต่อญาติหรือเพื่อนหรือใคร ๆ ที่มีพระคุณ กตัญญูต่อประเทศชาติและผู้มีคุณต่อแผ่นดิน รวมทั้งกตัญญูต่อธรรมชาติแวดล้อม

รูปข้างบนเป็นรูปของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ให้ชายชรา (คุณพ่อของเขา) หนุนนอนที่หน้าตัก เป็นภาพที่น่าประทับใจ 

แต่ก็เป็นความจริงที่พบเห็นโดยทั่วไปว่า "กว่าจะตระหนักเห็นคุณค่าและแสดงความกตัญญูอย่างเต็มที่ เราก็มักรอจนสูญเสียหรือใกล้สูญเสียเขาไปแล้ว" พระพุทธเจ้าและหลวงปู่ครูบาอาจารย์จึงย้ำว่า "อย่าประมาท"  

 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
น้อง

Posts: 5 topics
Joined: 17/3/2554

ความคิดเห็นที่ 50  « on 3/9/2556 12:01:00 IP : 124.120.104.219 »   
Re: รวมเรื่องเล่าของสมาชิกบ้านหลวงปู่อมยิ้ม
 
โฮ โฮ ขอ hold this picture dear to my heart ka. ชินตาต่อภาพพ่อโอบกอดลูก สังขารปรุงแต่งว่า อาจเป็นพ่อตามมาส่งลูกที่จะเดินทางไกล เพียงเพื่อจะได้อยู่กับลูกให้นานที่สุด ได้มองเห็นลูกนานที่สุด นานจนลับสายตา ใครจะทราบว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า อย่าประมาทในเวลา อย่าประมาทในธรรม ภาพนี้เล่า (ลูกคือห่วงผูกคอทิศเบื้องหลัง บิดามารดาคือทิศเบื้องหน้า สำหรับลูกแล้วพ่อแม่ไม่ใช่ห่วง พ่อแม่เป็นครูคนแรก เป็นธนาคารที่ไม่มีวันปิด ดอกเบี้ยคือรักและหวังดีมากยิ่งกว่าเมื่อวาน เป็นลมพยุงปีก เป็นพระพรหมของลูก และมีพระคุณล้นเหลือเป็นนาบุญของลูกให้ลูกได้บุญทุกนาฑีเพียงแค่ลูกเป็น"คนดี")
 
   Link to Post - Back to Top

Bookmark and Share
 
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
 Last page 
กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนโพสข้อความค่ะ
»
คลิ๊กที่นี่
   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  Online: 14 Visits: 16,759,490 Today: 1,846 PageView/Month: 64,371