luangpudu.com / luangpordu.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

หลวงปู่ท่านสอนเสมอว่า ไม่มีปาฏิหาริย์อันใดจะอัศจรรย์เท่ากับการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ทั้งหลักศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาความสามารถในการมีความสุขของตนให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น กระทั่งถึงภาวะความสุขชนิดที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์ได้อีก นั่นก็คือพระนิพพาน

คณะผู้จัดทำฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือน Website แห่งนี้ จะได้รับความอิ่มเอิบใจและปีติกับเรื่องราวและธรรมะคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งเกิดศรัทธาและพลังใจในการขวนขวายปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ใจได้สัมผัสธรรม และมีธรรมเป็นที่พึ่งตลอดไป

(โปรดแลกเปลี่ยน/แสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นธรรมะคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของดเว้นบทความหรือเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เป็นไปในเชิงพาณิชย์หรือปาฏิหาริย์ที่มิได้วกเข้าหาธรรม)

   Main webboard   »   ธรรมะทั่วไป
 ย้อนกลับ  |  ตั้งกระทู้ใหม่  
ID Subject Started by Replies Views Last Post
คติธรรมหลวงพ่อชา สุภทฺโท   yingka 72 38063 5/2/2557 12:30:00
by สิทธิ์
ความตายไม่มีป้ายบอก   เพียงดิน 46 23548 1/2/2557 14:18:00
by เพียงดิน
ธรรมบรรณาการ ฉบับสมาธิภาวนากับหลวงตา   สิทธิ์ 62 28258 24/1/2557 8:11:00
by เหลิม
เหมือนง่าย แต่ยากส์   eka. 7 3893 24/1/2557 8:08:00
by เหลิม
ติด   eka. 9 4489 17/1/2557 23:57:00
by น้อง
ไปที่ไหนก็ไป...   eka. 1 1772 8/1/2557 14:51:00
by metha
นักสืบ   eka. 7 4190 8/1/2557 13:14:00
by metha
รู้จักประมาณกำลังตนเอง    สิทธิ์ 7 4127 22/12/2556 21:45:00
by สิทธิ์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์แล้ว   porpek 29 13636 30/11/2556 10:31:00
by สิทธิ์
เรื่องของคนอยากสร้างพระกับพระที่ไม่อยากสร้างพระ   สิทธิ์ 11 6938 2/11/2556 7:08:00
by สิทธิ์
ความหมายที่ถูกต้องของ "สังเวชนียสถาน"   คนแถวหลัง 4 3038 25/10/2556 16:54:00
by คนแอบอ่าน
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนาพระธรรมเจดีย์-หลวงปู่มั่น   เด็กข้างวัด 13 9132 5/10/2556 18:25:00
by DRAGON
หลั่งธรรมที่ถ้ำสหาย ๒   รณธรรม 18 12131 2/10/2556 19:42:00
by น้อง
หาอยู่หากิน   สิทธิ์ 2 2258 27/9/2556 7:48:00
by สิทธิ์
นกเป็นครู   อุบล 11 7473 12/9/2556 8:39:00
by ปุถุชน
ร่วมทุกข์ แลกสุข   อุบล 6 3751 12/8/2556 21:17:00
by สิทธิ์
คติธรรมหลวงปู่ดูลย์ อตุโล   yingka 17 10274 8/8/2556 8:03:00
by เหลิม
ธรรมะขององค์รัชกาลที่ 9   feverson 24 15293 2/8/2556 20:15:00
by สิทธิ์
คติธรรมท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต   yingka 19 12081 18/7/2556 15:43:00
by ปุถุชน
ตัวทุกข์แท้   สิทธิ์ 29 15692 5/6/2556 21:48:00
by สิทธิ์
หลวงพ่อชา ในความทรงจำของศิษย์   เพียงดิน 130 56246 30/4/2556 16:27:00
by supa
สัลเลขธรรม ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกลา   เด็กข้างวัด 8 4646 11/4/2556 19:48:00
by รชภ
จะถอดกิเลสมันต้องคิดพิจารณากาย   รณน 5 5349 17/1/2556 22:40:00
by น้อง
ยากจะเข้าใจ   พุทธธิดา 69 33489 1/11/2555 8:32:00
by supa
วันเข้าพรรษา & สัตตาหกรณียะ ... โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)   eka. 11 13744 23/10/2555 17:48:00
by metha
อะไรที่ไหน   yingka 6 4413 1/9/2555 17:54:00
by น้อง
ไฟภายใน   เด็กข้างวัด 14 10117 1/9/2555 12:10:00
by รพินทร์
อะไรอยู่ใต้กุฏิ   อุบล 5 4299 25/7/2555 12:24:00
by เหลิม
พระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องการกินเนื้อสัตว์   eka. 14 9140 19/7/2555 9:57:00
by yingka
จับผิดคำสอนหลวงปู่ทวด??   สิทธิ์ 10 12439 17/7/2555 8:24:00
by เหลิม
คติธรรมหลวงปู่มั่น   yingka 10 7198 10/7/2555 10:24:00
by yingka
คติธรรมหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต   รพินทร์ 5 5571 8/7/2555 19:36:00
by เหลิม
น้อมไปเพื่อดับไม่เหลือ   สิทธิ์ 25 13632 6/7/2555 17:19:00
by หมั่นธรรม
พุทโธหาย    เด็กข้างวัด 8 5381 29/6/2555 0:49:00
by ธุลีดิน
พระอาจารย์ชยสาโร ตอบคำถามเรื่อง​ชาติ​ภพ​ นรกสวรรค์ ...มีจริงไหม ?   eka. 5 4330 21/6/2555 22:44:00
by ธุลีดิน
แม่น้ำคด น้ำไม่คด - ท่านพุทธทาส    Lerm 6 4847 16/6/2555 11:47:00
by ผีเสื้อตัวน้อย
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ   เด็กข้างวัด 6 5014 11/6/2555 11:17:00
by รพินทร์
คติธรรมพระอาจารย์ชยสาโร (3)   yingka 5 4042 30/5/2555 8:05:00
by yingka
ขอมีแม่เป็นชาติสุดท้าย   สิทธิ์ 17 12606 29/5/2555 19:52:00
by Lerm
ภาพพุทธประวัติชุดชัยมงคลทั้ง ๘   สิทธิ์ 24 14284 27/5/2555 21:44:00
by สิทธิ์
ได้พบประสบหน้า......   อุบล 8 6170 12/5/2555 15:11:00
by boat
การเกิดล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์    วิรัตน์ 12 8853 7/5/2555 23:23:00
by น้อง
คติธรรมพระอาจารย์ชยสาโร   yingka 4 5900 21/4/2555 14:26:00
by น้อง
คติธรรมหลวงปู่ทา พระที่น่าเคารพ   สิทธิ์ 21 15204 15/4/2555 19:55:00
by ธุลีดิน
คำถามที่ทำให้ท่านดาไลลามะร้องไห้   สิทธิ์ 6 9657 5/4/2555 11:27:00
by พลอยสวย
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี   น้อง 6 5064 2/4/2555 13:04:00
by รพินทร์
กรรมเฉพาะ.........ตน   อุบล 12 8449 22/3/2555 13:53:00
by น้อง
คติธรรมท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (2)   yingka 3 3741 20/3/2555 15:47:00
by supa
คติธรรมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย   yingka 3 5521 11/3/2555 8:54:00
by metha
คติธรรมหลวงพ่อชา สุภทฺโท (2)   yingka 2 3739 9/3/2555 21:40:00
by น้องOnline: 26 Visits: 8,465,254 Today: 1,163 PageView/Month: 85,870